نیاز به تحقیقات بیشتر درباره نانومواد طبیعی

محققان معتقدند که نانومواد طبیعی که در همه جا یافت می‌شوند می‌توان خطراتی برای ما داشته باشند بنابراین باید تحقیقات بنیادین درباره این نانومواد انجام شود تا درک ما را درباره آنها فزونی بخشد.

محققان معتقدند که نانومواد طبیعی که در همه جا یافت می‌شوند می‌توان خطراتی برای
ما داشته باشند بنابراین باید تحقیقات بنیادین درباره این نانومواد انجام شود تا
درک ما را درباره آنها فزونی بخشد.

ماه گذشته، زمانی که کمیسیون اروپا پیشنهاد نامگذاری برای نانومواد را مطرح کرد،
پیشنهاد شد تا نانومواد را از روی اندازه‌هایشان نامگذاری کنند. توجیه برای این
نامگذاری آن است که خطرات یا ویژگی‌های این نانومواد به‌طور عمد از سوی سازندگان
ایجاد نمی‌شود، همچنین این موضوع ربطی به سرمنشاء نانومواد ندارد، این که نانوماده
به‌طور طبیعی وجود دارد یا ساخته می‌شود تاثیری در این ویژگی‌ها ندارد. انواع
مختلفی از نانومواد طبیعی وجود دارد که از نظر ویژگی شباهت‌های زیادی با نانومواد
سنتزی دارد.

اخیرا مارک ویسنر و میشل هوچلا مقاله‌ای تحت عنوان “Meditations on the Ubiquity
and Mutability of Nano-Sized Materials in the Environment در نشریه ACS Nano
درباره این موضوع به چاپ رساندند.

نانومواد به‌صورت طبیعی در هرکجا پیدا می‌شوند (فولرین وگرافن در فضا کشف شده‌اند)،
اما تنها در سال‌های اخیر با پیشرفت دستگاه‌ها و تجهیزات اندازه‌گیری محققان
توانستند این مواد را جداسازی، شناسایی و دسته بندی کنند. نویسنده این مقاله
می‌گوید هرقدر ما به نانومواد نگاه دقیق‌تری می‌کنیم بیشتر می‌فهمیم که این مواد
دارای اهمیت ژئوشیمیایی زیادی بوده و در واکنش‌های زیست‌ژئوشیمیایی نقش زیادی
دارند. در حال حاضر خطرات این مواد برای سلامتی انسان و محیط زیست در دست بررسی
است، همچنین امکان ساخت نانوفازها با دقت بالایی در دست انجام است. یافته‌های اخیر
هوتچینسون در قالب مقاله Generation of Metal Nanoparticles from Silver and Copper
Objects: Nanoparticle Dynamics on Surfaces and Potential Sources of
Nanoparticles in the Environment” نشان می‌دهد که نانومواد جدید دارای ویژگی‌هایی
است که این ویژگی‌ها ارتباطی به اندازه آنها ندارد. این یافته‌ نشان می‌دهد که
نانوذرات نقره و مس در اثر استفاده از ابزارها مختلفی که توسط انسان‌ها به‌کارگرفته
می‌شده به‌عنوان یک محصول جانبی و ناخواسته تولید می‌شده است، بنابراین می‌توان گفت
که از زمان‌های بسیار دور بشر در معرض این نانومواد بوده است. در برخی موارد، خواص
نانومواد طبیعی بسیار شبیه نانومواد سنتزی است، خواه این نانومواد از محلول‌ها پدید
آید یا از ابزارهای بزرگ‌تر. در حالی که بسیاری از پژوهشگران روی خطرات استفاده از
نانومواد سنتز شده توسط بشر تحقیق می‌کنند، وجود نانومواد طبیعی در طبیعت بعد جدید
به این تحقیقات می‌افزاید.

خاک زمین بزرگترین تولید کننده نانومواد زمین است و اقیانوس‌ها بزرگترین مخزن
نگهدارنده آنها هستند. از نظر محققان این نانومواد می‌تواند سمیت بیشتری از آنچه
مدل‌های کنونی نشان می‌دهد داشته باشند زیرا سیستم وارد شدن آنها به بدن متفاوت از
نانومواد سنتزی است ( مانند اثر اسب تروژان). پژوهشگران در پایان این مقاله این
گونه نتیجه‌گیری کردند که باید برای این نانومواد طبیعی تحقیقات بنیادی انجام شود
تا درک ما را از این مواد فزونی بخشد.