دومین دوره آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو برگزار شد

کارگروه ترویج و آموزش عمومی فناوری نانو، دومین دوره آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو را برگزار نمود. این آزمون در تاریخ ۲۳ دی ماه برگزار شد. هدف از برگزاری این آزمون، ارزیابی توانمندی علمی داوطلبان و مهارت آنها در زمینه انتقال مفاهیم علوم و فناوری نانو است.

کارگروه ترویج و آموزش عمومی فناوری نانو، دومین دوره آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو را برگزار نمود. این آزمون در تاریخ ۲۳ دی ماه برگزار شد. هدف از برگزاری این آزمون، ارزیابی توانمندی علمی داوطلبان و مهارت آنها در زمینه انتقال مفاهیم علوم و فناوری نانو است.
داوطلبانی که حد نصاب لازم در دو شاخص علمی و آموزشی را در این آزمون کسب کنند، گواهی توانمندی تدریس در سه سطح «مدرس تراز الف»، «مدرس تراز ب» و«مدرس تراز ج» از کارگروه ترویج ستاد ویژه توسعه فناوری نانو دریافت خواهند کرد.
 
اولین آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو نیز‌ در تاریخ ۱۱ آذرماه سال جاری برگزار شده و کارنامه داوطلبان در صفحه کاربری آنها در سایت ستاد فناوری نانو قرار گرفته است. سوالات هر دو آزمون بر روی پایگاه اینترنتی ستاد در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.
سومین دوره این آزمون روز ۲۸ بهمن ماه برگزار خواهد شد. زمان آزمون‌های بعدی که در سال ۹۱ برگزار خواهند شد از طریق سایت ستاد اطلاع رسانی می‌شود.

گفتنی است، از ابتدای بهمن ماه سال جاری دارندگان گواهی توانمندی تدریس فناوری نانو می‌توانند از حمایت‌های تشویقی ستاد نانو در زمینه برگزاری سمینارهای علمی و ترویجی فناوری نانو برخوردار شوند. آیین نامه این حمایت‌ها درصفحه ترویج سایت ستاد نانو موجود است