نگاهی بر وضعیت فناوری‌نانو در ایالات متحده آمریکا

در سال مالی ۲۰۱۱ میلادی و مجددا در بودجه سال ۲۰۱۲ ، دولت اوباما با امضای سه برنامه جدید، منجر به افزایش تامین مالی تحقیق و توسعه‌ در زمینه‌هایی مانند جمع‌آوری و تبدیل انرژی خورشیدی، نانوساخت پایدار و نانوالکترونیک شده است.

فناوری‌نانو و کابردهای آن در حال انتشار در صنایع مختلف بوده و توسعه سریع
کاربردهای زیست پزشکی آن از دو سال گذشته آغاز شده است. برای مثال با مشارکت صنعتی
بخش دولتی و خصوصی، پیمان فناوری‌نانو در سرطان در سازمان ملی سرطان (NCI)، ایجاد
شده است. همچنین انتقال فناوری‌نانو در سرطان (TONIC) نیز برای تبدیل فرصت‌های
تحقیق و توسعه‌ی راهکارهای سرطان مبتنی بر فناوری‌نانو، از جمله تلاش‌های ملی
آمریکا برای استفاده از فناوری‌نانو در بخش پزشکی است.

یکی از نتایج این تلاش‌ها، تشکیل کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های زیست‌فناوری، پزشکی و
دولتی است. این کنسرسیوم، پلت‌فورم‌های خوش آتیه فناوری‌نانو را ارزیابی کرده و
انتقال موفقیت‌آمیز آنها از تحقیقات دانشگاهی به محیط آزمایشگاهی را تسهیل خواهد
کرد.

سرمایه‌گذاری مستمر بیش از ۱۵ سازمان فدرال ایالات متحده آمریکا که در راس آنها
وزارت انرژی (۶۱۱ میلیون دلار)، سازمان ملی سلامت (۴۶۵ میلیون دلار)،
بنیاد ملی علوم (۴۵۶ میلیون دلار)، وزارت دفاع (۳۶۸ میلیون دلار) و موسسه ملی
استاندارد و فناوری (۱۱۶ میلیون دلار) قرار دارند، در مجموع ۹۵ درصد بودجه
۱۳/۲ میلیارد دلاری فناوری‌نانوی آمریکا برای سال ۲۰۱۲ میلادی را به خود اختصاص
داده‌ا‌ند. مطالعه‌ی پدیده‌ها و فرایندهای بنیادی (۲۴ درصد)، نانومواد (۲۱ درصد)،
ادوات نانومقیاس (۲۷ درصد)، تحقیقات ساخت تجهیزات (۴ درصد)، نانوساخت (۶ درصد)،
تجهیزات (۹ درصد)، محیط زیست (۶ درصد) و آموزش (۳ درصد) از کل سرمایه‌گذاری‌های NNI
را به خود اختصاص داده‌اند.

پیشگامی ملی فناوری‌نانو (NNI) بر این سرمایه‌گذاری‌ها نظارت دارد. در سال مالی
۲۰۱۱ میلادی و مجددا در بودجه سال ۲۰۱۲ ، دولت اوباما با امضای سه برنامه جدید،
منجر به افزایش تامین مالی تحقیق و توسعه‌ در زمینه‌هایی مانند فناوری‌نانو برای
جمع‌آوری و تبدیل انرژی خورشیدی (۱۲۶ میلیون دلار)، نانوساخت پایدار (۸۴ میلیون
دلار) و نانوالکترونیک برای سال ۲۰۲۰ و بعد از آن (۹۸ میلیون دلار) شده است.