محورهای مشترک راهبردهای EHS نانومواد در آمریکا

در راستای شفاف‌سازی جنبه‌های EHS فناوری‌نانو، کمیته ملی تحقیقات (NRC) ایالات متحده آمریکا گزارش جامعی در این رابطه منتشر کرده است.

علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه فناوری‌نانو و افزایش تجاری‌سازی
کاربردهای آن در دهه‌ی گذشته، جنبه‌های ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی این فناوری
نوظهور به طور کامل شناسایی نشده‌اند. همچنین بدون وجود یک برنامه تحقیقاتی منسجم
برای مدیریت ریسک‌های بالقوه فناوری‌نانو، آینده ایمن و پایدار این حوزه نامشخص است.
در راستای شفاف‌سازی جنبه‌های EHS فناوری‌نانو، کمیته ملی تحقیقات (NRC) ایالات
متحده آمریکا گزارش جامعی در این رابطه منتشر کرده است. سازمان‌های همکار در
پیشگامی ملی فناوری‌نانو (NNI)، از این کمیته به خاطر انتشار گزارش «راهبرد
تحقیقاتی برای جنبه‌های ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی (EHS) نانومواد مهندسی شده (ENMs)»
قدردانی کرده‌اند.

علاوه بر گزارش فوق، NNI نیز راهبرد تحقیقاتی EHS خود را در اکتبر سال ۲۰۱۱ منتشر
کرده است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، دو گزارش مذکور در یک راستا تنظیم شده‌اند
که در ادامه برخی از مهمترین موضوعات و نتایج مشترک آنها ارائه می‌شود. یافته‌های
دو راهبرد NRC و NNI عبارتند از:

• اثربخش بودن NNI در پیشبرد تحقیقات EHS مربوط به نانومواد ؛

• اهمیت بهره‌برداری از تجزیه و تحلیل چرخه حیات برای شناسایی و ارزیابی نیازهای
تحقیقاتی EHS نانومواد؛

• اهمیت داشتن مشارکت و همکاری ذینفعان در یک راهبرد تحقیقاتی EHS ؛

• در اجرای یک راهبرد تحقیقاتی EHS، بررسی مستمر آن راهبرد و تطبیق آن با نیازهای
تحقیقاتی در حال ظهور اهمیت بسیاری دارد؛

• لزوم انجام تحقیقات بیشتر در خصوص در معرض نانومواد قرار گرفتن انسان؛

• لزوم انجام تحقیقات بیشتر در زمینه اثرات نانومواد بر سلامت انسان؛

• لزوم انجام تحقیقات بیشتر در زمینه اثرات نانومواد بر محیط زیست؛

• برای سنجش و ارزیابی نانومواد ابزارهای بهتری لازم است؛ و

• ضرورت توسعه یک زیرساخت انفورماتیک برای تحقیقات EHS مربوط به فناوری‌نانو.