تلاش تایلند برای توسعه کاغذهای مبتنی بر فناوری‌نانو

مرکز ملی فناوری‌نانوی تایلند (NANOTEC) با همکاری شرکت Double A به دنبال توسعه کاغذهای بهتر، شفاف‌تر و کم هزینه‌تر هستند.

مرکز ملی فناوری‌نانوی تایلند (NANOTEC) با همکاری شرکت Double A به دنبال توسعه
کاغذهای بهتر، شفاف‌تر و کم هزینه‌تر هستند. در این راستا، طرفین یک توافق‌نامه
همکاری تحقیقاتی به امضا رسانده‌اند تا با استفاده از فناوری‌نانو، کاغذهای شفاف‌تر
و با هزینه تونر کمتر به ازای هر پرینت یا کپی رنگی، تولید نمایند.

به گفته سیراویت لیتاورن (“Thirawit Leetavorn”) یکی از مدیران ارشد شرکت Double A،
این همکاری تحقیقاتی باعث تولید کاغذهای با هزینه تونر کمتر خواهد شد که مصرف‌کنندگان
می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

به گفته دکتر سیری راگ سانگ سیویلای، مدیر اجرایی NANOTEC، یکی از وظایف این مرکز،
انجام پروژه‌های تحقیقاتی‌ای است که بخش خصوصی در آن مشارکت می‌کنند». در چارچوب
این همکاری تحقیقاتی، از تخصص شرکت همکار به عنوان بازاریاب اصلی محصولات کاغذ و
خمیر کاغذ و توانایی‌های تحقیقاتی NANOTEC در زمینه نانوپوشش‌ها و فرموله کردن،
بهره‌برداری خواهد شد.

بر اساس تفاهم نامه جدید، Double A و NANOTECبا انجام یک برنامه تحقیقاتی ۶ ماهه،
خواص کاغذهای تولیدی Double A را توسعه داده و عملکرد کلی آن از چاپ، کپی و اسکن
گرفته تا هر محصول و خدمت مرتبطی، با استفاده از قابلیت‌های فناوری‌نانو برای تجزیه
و تحلیل روابط بین ساختار و خواص کاغذ و ارتباط بین تونر و کاغذ در مقیاس نانو،
بهبود می‌بخشند.

هدف از انجام این برنامه، درک بهتر تغییرات فیزیکی و شیمیایی و توسعه یک کاغذ بهتری
است که دارای رنگ شفاف‌تر و کپی دقیق‌تر بوده، تا از این طریق تقاضاهای مختلف و
استانداردهای بالای مشتریان برآورده شود.

در گذشته نیز محققان NANOTEC و Double A به صورت غیررسمی با یکدیگر همکاری داشته‌اند
که با این توافق‌نامه، همکاری آنها شکل رسمی به خود می‌گیرد.