بهره‌مندی بخش سلامت انگلیس از سرمایه‌گذاری در نوآوری فناوری‌نانو

کمیته تحقیقات علوم فیزیک و مهندسی (EPSRC) و هیات راهبری فناوری انگلیس در مجموع مبلغ ۵/۶ میلیون پوند در هفت پروژه کسب و کار محور فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری می‌‌کنند.

کمیته تحقیقات علوم فیزیک و مهندسی (EPSRC) و هیات راهبری فناوری انگلیس در مجموع
مبلغ ۵/۶ میلیون پوند در هفت پروژه کسب و کار محور فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری می‌‌کنند.
این پروژه‌ها بر توسعه عامل‌های درمانی و تشخیصی مبتنی بر فناوری‌نانو که کانون
نوآوری محسوب می‌شوند، تمرکز دارند.

پروژه‌های مذکور با همکاری شرکت‌های کریتیکال فارمیکیوتیکال، جانسون متی (“Johnson
Matthey”)، مالوجیک، نانومتریک، اُجی‌بیو، رنی‌شاو دیاگ‌نوستیک و شارپ لابراتوریس
انجام خواهد شد.

اهدف این سرمایه‌گذاری عبارتند از:

• کمک به انگلیس جهت تبدیل شدن به یکی از پذیرندگان رقابتی اولیه در این فناوری‌های
نوین؛ و

• رفع سریع چالش‌های دشوار و ضروری ناشی از بخش جهانی سلامت، از طریق انتقال ایده‌های
جهانی این حوزه‌ از دانشگاه‌ها، و تجاری‌سازی آنها از طریق ایجاد و توسعه زنجیره
تامین کسب و کارهای نوآور.

این سرمایه‌گذاری، بخشی از پیشگامی دو مرحله‌ای است که در حوزه علوم نانو و از طریق
برنامه «مهندسی تا کاربرد چالش‌های کلان بخش سلامت» انجام می‌شود.

دانشگاه‌های همکار دو پروژه تامین مالی شده، در مرحله اول، اعتبار سه ساله‌ای را از
EPSRC دریافت کرده‌اند. پروژه‌های جدید به دنبال توسعه فناوری‌هایی هستند که در
مرحله اول توسعه یافته‌اند.

پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ی جدید به توسعه ارتباطات بین بخش سلامت و حوزه نوظهور
علوم و فناوری‌نانو کمک خواهد کرد تا با اتکا بر این همکاری‌ها، فناوری‌های
نانومقیاس به سرعت توسعه یافته و تجاری‌سازی شوند.

به گفته آیان گری، رییس هیات راهبری فناوری، «فناوری‌‌های نانومقیاس، کانون
نوآوری‌هایی هستند که می‌توانند از طریق این هفت پروژه مهیج توسعه یابند. این
پروژه‌ها به رفع چالش‌های موجود در زمینه ایجاد زنجیره عرضه در حوزه فناوری‌نانو و
بخش سلامت کمک خواهند کرد».