آیا MEMS و NEMSمی‌توانند بر رشد اشتغال آمریکا تاثیر بگذارند؟

طی ۱۰ سال آینده صنعت MEMS/NEMS پتانسیل ایجاد ۷/۱ تا ۱۷ میلیون شغل را دارد.

تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ احیا شده و به ۵/۱۳
تریلیون دلار رسیده است. طی همین دوره، ۷ میلیون نفر شغل خود را از دست داده و ۲۴
میلیون نفر نیز به صورت پاره وقت کار می‌کنند.

اشتغال‌زایی در این کشور بنا به دلایل ذیل تغییر کرده است:

• فناوری موجب ارتقای چشمگیر کارایی در صنایع مختلف شده است؛

• طی ۱۵ سال گذشته، جهانی‌سازی باعث ورود ۴۰۰ میلیون نیروی کار جدید به بازار شده
است که دستمزد آنها بسیار کمتر از نیروی کار آمریکا است.

به دلایل فوق، رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در آمریکا آغاز شده و با طی کردن مسیرهای
متفاوت، باعث ایجاد بحران اشتغال در این کشور شده است.

براساس هدف‌گذاری بودجه دولت اوباما، طی ۱۰ سال آینده بیش از ۲۰ میلیون شغل در این
کشور ایجاد خواهد شد. ۵ راهبرد مهم برای افزایش اشتغال‌زایی عبارتند از:

• الگوبرداری از مدل آلمانی که بر اساس آن مشاغل صنعتی ۲۸ درصد اشتغال‌‌زایی این
کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این رقم در آمریکا ۲۲ درصد است. این تفاوت ۱۴
میلیون شغل را دربرمی‌گیرد. اشتغال‌زایی با اتکا بر MEMS و NEMS تا حدی منطبق بر
این راهبرد است.

• بازآموزی میلیون‌ها نفر از کارکنان در صنایع مختلف که دارای مشاغل دائمی هستند.
اشتغال‌زایی با اتکا بر MEMS و NEMS می‌تواند این راهبرد را نیز حمایت کند.

• حمایت از صنایع در حال رشد. MEMS/NEMS یک صنعت در حال رشد است که می‌تواند به
فهرست هدف اضافه شود.

• بهبود وضعیت کسب و کارهای کوچک. MEMS/NEMS کاملا منطبق بر این راهبرد هستند.

• تامین مالی برنامه‌های زیرساخت از طریق یک بانک ملی با تبعیت از مدل سایر کشورها
برای اشتغال‌زایی در آینده‌ای نزدیک. تامین مالی زیرساخت‌های MEMS/NEMS برای جذب
تولید باید به این فهرست اضافه شود.

همان طور که ملاحظه شد MEMS/NEMS در هر حوزه هدف، می‌تواند به اشتغال‌زایی این
کشورکمک کند.

همچنین پیش‌بینی رشد بازار MEMS/NEMS به صورت ذیل است:

• ارزش بازار جهانی عناصر MEMS در سال ۲۰۱۱، حدود ۱۰ میلیارد دلار بود که پیش‌بینی
می‌شود با رشد سالیانه ۱۴ درصد، تا سال ۲۰۲۱ به ۳۷ میلیارد دلار افزایش یابد.

• انتظار می‌رود بازار جهانی فناوری‌نانو از ۱۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۵۰
میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یابد.

با این تفاسیر، طی ۱۰ سال آینده صنعت MEMS/NEMS، پتانسیل ایجاد ۷/۱ تا ۱۷ میلیون
شغل را دارد. معمولا سهم بازار آمریکا در صنایع مختلف، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد، در
بازارهای جهانی متفاوت است. با حمایت و تمرکز دولت، کسب۵۰ درصد کاربردهای نوظهور
MEMS/NEMS توسط آمریکا ممکن بوده که این امر منجر به ایجاد ۸۵۰ هزار تا ۵/۸ میلیون
شغل در این کشور خواهد شد.

این پیش‌بینی، سهم قابل توجهی از اشتغال‌زایی مورد توجه اوباما را پوشش داده و
پتانسیل اشتغال‌زایی بیشتری نسبت به دهه‌ی گذشته دارد.