حفاظت از کارگران در زمینه ریسک‌های بالقوه نانومواد تولیدی

سازمان جهانی بهداشت برای بررسی ریسک‌های‌حرفه‌ای‌ نانومواد، رهنمودهایی در زمینه حفاظت از کارگران در زمینه ریسک‌های بالقوه نانومواد تولیدی تدوین می‌کند.

کارگران تمامی کشورهای دنیا در معرض ریسک‌های جدیدی هستند که ناشی از پیشرفت
سریع کاربردهای تولیدی فناوری‌های جدید مبتنی بر نانومواد هستند.

در این راستا، مجمع جهانی سلامت (WHA)، ارزیابی اثرات سلامت فناوری‌های جدید،
فرایندها و محصولات کاری این حوزه را در قالب برنامه جهانی سلامت کارگران که در
سال ۲۰۰۷ میلادی پذیرفته شده است،آغازکرده است. همچنین شبکه جهانی مراکز فعال
در زمینه سلامت حرفه‌ای وابسته به سازمان جهانی بهداشت (WHO) نیز نانومواد را
به عنوان یکی از فعالیت‌های اصلی خود انتخاب کرده است.

WHO برای بررسی ریسک‌های‌حرفه‌ای‌ نانومواد، رهنمودهایی در زمینه «حفاظت از
کارگران در زمینه ریسک‌های بالقوه نانومواد تولیدی» (WHO/NANOH) تدوین می‌کند.
هدف از تدوین این رهنمودها، بهبود سلامت حرفه‌ای و ایمنی کارگرانی است که در
محیط‌های اجتماعی و تولیدی مختلف، در معرض نانومواد قرار دارند. این رهنمودها،
دربرگیرنده عناصر ارزیابی ریسک، مدیریت ریسک و مسائل محتوایی هستند. این
رهنمودها برای بهبود ایمنی حرفه‌ای و حفاظت از سلامت کارگران تمامی کشورهای
جهان، به ویژه کشورهای با درآمد پایین و متوسط که از نانومواد استفاده می‌کنند،
پیشنهاداتی ارائه می‌کند.

WHO در گام نخست توسعه رهنمودهای WHO/NANOH، پیش‌نویس سندی را ارائه کرده است
که در قالب آن، محتوا و محورهای تمرکز این رهنمودها پیشنهاد شده است.

گروه توسعه راهبردها از این سند برای شناسایی سوالات کلیدی مربوط به این
رهنمودها استفاده خواهد کرد.

گام‌های فرایند توسعه این رهنمودها عبارتند از:

۱٫ ایجاد یک گروه تدوین رهنمود و یک گروه بررسی بیرونی، این گروه‌ها تنوع
نانومواد تولیدی و فرایندهای ساخت را در مقیاس جهانی، و تفاوت‌های فرهنگی موجود
در ایمنی محیط کاری را منعکس می‌نمایند. گروه تدوین رهنمود، بر عناصر کلیدی
فرایند تدوین راهبرد نظارت داشته، در حالی که وظیفه گروه بررسی بیرونی، بررسی
شواهد علمی متن رهنمود است.

۲٫ فراهم کردن یک سند تاریخی که در برگیرنده محتوا و حوزه تمرکز این رهنمود
است. این سند تاریخی، توسط گروه تدوین استفاده شده تا سوالات کلیدی مورد نظر آن
را پاسخ دهد.

۳٫ ارائه مقالات نظام‌مند برای هر سوال کلیدی.

۴٫ ارائه پیشنهادات کلیدی.

۵٫ انجام یک مرحله اجرایی پروژه‌ای که در برگیرنده راهنمای اجرای مناسب و
پروژه‌های اجرایی نمونه در کشورهای منتخب است.