آغاز به کار رسمی مرکز تحقیقات پیشرفته نانو زیست‌فناوری در استرالیا

لوییس آشر، وزیر خدمات نوآوری و کسب و کارهای کوچک و وزیر توریسم و رویدادهای مهم کشور استرالیا، به همراه تنی چند از مقامات این کشور، مرکز تحقیقاتی پیشرفته نانو زیست‌فناوری TERI-Deakin را در محل دانشگاه دیکین افتتاح کرد.

لوییس آشر، وزیر خدمات نوآوری و کسب و کارهای کوچک و وزیر توریسم و رویدادهای
مهم کشور استرالیا، به همراه تنی چند از مقامات این کشور، مرکز تحقیقاتی
پیشرفته نانو زیست‌فناوری TERI-Deakin را در محل دانشگاه دیکین افتتاح کرد. این
تسهیلات آزمایشگاهی و تحقیقاتی جدید، به دنبال ارائه راهکارهایی جهت استفاده از
کاربردهای پیشرفته و سازگار با محیط زیست فناوری‌نانو برای حل مسائل
چالش‌برانگیز در حوزه‌های کشاورزی، زیست‌پزشکی و توسعه پایدار است.

به گفته لوییس آشر: «این تسهیلات ممتاز، حاصل مشارکت فعال بین موسسه منابع و
انرژی کشور هند (TERI) و دانشگاه دیکین استرالیا است. هدف از ایجاد این مرکز
جدید، انجام تحقیقات در حوزه نانو زیست‌فناوری که منجر به افزایش کارایی و
اثربخشی و ارائه راهکارهایی برای آینده پایدار می‌شود، است».

دکتر پاچوری، مدیر TERI با اشاره به اهمیت همکاری مرکز تری و دانشگاه دیکین،
خاطر نشان ساختند: «تحقیقات مرکز تری، به دنبال یافتن راهکارهایی برای حل مسائل
مربوط به توسعه پایدار و جلوگیری از نابودی محیط زیست است. ساخت مرکز تحقیقاتی
نانو زیست‌فناوری TERI-Deakin یکی از ابزارهای تحقق اهداف مرکز تری است که با
استفاده از ظرفیت‌ها و تخصص‌های موجود در آن، تلاش می‌کند مسائل مربوط به
استفاده ناکارآمد از منابع طبیعی راحل و فصل کند».

به گفته پرفسور جین هولاندر، معاون دانشگاه دیکین: «این مرکز، کانون جذب بیش از
۵۰ دانشجوی دوره دکتری است که تحقیقات خود را زیر نظر برنامه تحقیقاتی Deakin
India (DIRI)
انجام خواهند داد.

آزمایشگاه جدید، از تخصص دانشگاه دیکین در طراحی و تعیین مشخصات نانومواد جدید،
و تجارب مرکز تری در استفاده از کاربردهای زیست‌فناوری در غذا، کشاورزی، محیط
زیست و داروشناسی استفاده خواهد کرد.

مرکز تحقیقاتی نانو زیست‌فناوری TERI-DEAKIN به دنبال استفاده از کاربردهای
فناوری‌نانو برای حل چالش‌های حوزه کشاورزی و زیست‌پزشکی است. هدف این مرکز،
مشارکت در شناخت بیشتر نانو زیست‌فناوری در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی است.