راهنمای مدیریت مسوولانه کسب و کارهای فناوری‌نانو

پروژه observatoryNANO به تازگی «راهنمایی برای مدیریت مسوولانه کسب و کارهای نانو » منتشر کرده است.

پروژه observatoryNANO در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری(FP7)
اتحادیه اروپا، از اول آوریل سال ۲۰۰۸ آغاز شده است. در این پروژه، ۱۷ سازمان
از ۱۰ کشور اروپایی همکاری می‌کنند. هدف اصلی این پروژه، جمع‌آوری و تجزیه و
تحلیل اطلاعات در زمینه پیشرفت‌های علم و فناوری‌نانو، برای پشتیبانی از
تصمیم‌گیران اروپایی در این زمینه است.

در این راستا، پروژه مذکور به تازگی «راهنمایی برای مدیریت مسوولانه کسب و
کارهای نانو » منتشر کرده است. در این راهنما، چگونگی استفاده از فناوری‌نانو
برای منتفع شدن کسب و کارها، مشتریان و جامعه از آن، ارائه شده است.

جامعه هدف این راهنما، شرکت‌های فعال در توسعه و تجاری‌سازی مواد و کاربردهای
مبتنی بر فناوری‌نانو است.

شرکت‌های فعال در زمینه توسعه، تولید و تجارت مواد و کاربردهای مبتنی بر
فناوری‌نانو با چالش‌هایی مواجه هستند. محصولات و سبک‌های زندگی جدید منجر به
الزامات اخلاقی و پیامدهای اجتماعی شده، که این امر ناشی از دانش عمومی کم در
این حوزه است. در این راستا شرکت‌های فعال در این بخش باید پاسخ‌گو بوده و
اثرات استفاده از محصولات مبتنی بر این فناوری نوظهور را بررسی کرده و به دنبال
رویه‌های ایمنی و مدیریت ریسک چرخه حیات آنها باشند.

برخی از مزایای راهنمای جدید عبارتند از:

• راهنمای گام به گام منطقی و عملی در زمینه اقدامات مسوولانه؛

• ذکر مثال‌هایی از اقدامات برتر؛ و

• نکاتی در خصوص انتشار کارای نتایج.

ابزارهای چهارگانه مورد استفاده در این راهنما برای شناسایی و مدیریت
اولویت‌های مربوط به فناوری‌نانو عبارتند از:

۱٫ اولویت‌گذاری؛

۲٫ کنترل و تکمیل رهنمودها؛

۳٫ اقدامات متمرکز؛

۴٫ اطلاع‌رسانی شفاف.

متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق نشانی قابل دریافت است.