وضعیت فناوری‌نانو از منظر پروژه آبزرویتوری نانو برای سال ۲۰۱۲

پروژه آبزرویتوری نانو (observatoryNANO) که در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری‌ (FP7) اتحادیه اروپا تامین مالی می‌شود، به تازگی اطلاعات سال ۲۰۱۲ خود را در زمینه وضعیت پیشرفت‌های فناوری‌نانو منتشر کرده است.

پروژه آبزرویتوری نانو (observatoryNANO) که در چارچوب برنامه هفتم توسعه
تحقیقات و فناوری‌ (FP7) اتحادیه اروپا تامین مالی می‌شود، از طریق فراهم کردن
تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی و علمی گسترده در زمینه پیشرفت‌های علم و فناوری‌نانو‌،
از سیاست‌گذاران اروپایی حمایت می‌کند. تجزیه و تحلیل‌های این پروژه در سه قالب
اصلی زیر ارائه می‌شوند:

• برگه‌های اطلاعات مختصر (factsheets) که پیشرفت‌های مهیج فناوری‌نانو را بیان
می‌کند؛

• اطلاعاتی توجیهی۴ صفحه‌ای که تجزیه و تحلیل‌های اجتماعی، اقتصادی، علمی و
ریسک را در موضوعات خاص ارائه می‌کند؛ و

• گزارش‌های بخش عمومی که به طور مشروح تحلیل‌های علمی و فناورانه را برای هر
کدام از ۱۰ بخش فناوری‌ ارائه می‌کند.

این پروژه به تازگی اطلاعات سال ۲۰۱۲ خود را در زمینه وضعیت پیشرفت‌های فناوری‌نانو
منتشر کرده است. برگه‌های اطلاعات مختصر،آخرین پیشرفت‌های حوزه فناوری‌نانو را
به طور خلاصه ارائه می‌کنند. برگه‌های فوق که از منظر اروپا تهیه شده‌‌اند،
فرصت‌های موجود در ۱۰ بخش فناوری ذیل را تشریح کرده‌ است: هوا- فضا؛ خودرو و
حمل و نقل؛ کشاورزی، غذا، شیمیایی و مواد؛ ساخت و ساز؛ انرژی؛ محیط زیست؛ سلامت،
پزشکی و نانو زیست‌فناوری؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ امنیت؛ و نساجی.

هر برگه اطلاعات دربرگیرنده خلاصه‌ای از بخش مربوطه بوده و با ارائه برخی از
مهیج‌ترین پیشرفت‌های فناوری‌نانو، موضوعات ذیل را پوشش می‌دهد:

• چالش‌ها؛

• راهکارهای مبتنی بر فناوری‌نانو؛

• سطح آمادگی فناوری (TRL)؛

• موانع تجاری‌سازی؛

• سنجش اثرات آن؛

• جایگاه رقابتی اتحادیه اروپا؛

• مسائل ایمنی، زیست ‌محیطی و سلامت (EHS) و موارد مربوط به اصول اخلاقی،
قانونی و اجتماعی.