تلاش ایالت باسک اسپانیا برای توسعه فناوری‌نانو در صنعت سیمان و بتن

هدف از تدوین پیشگامی باسکریت، سازماندهی تحقیقات علوم و فناوری‌نانو در حوزه سیمان و بتن است.

وزارت صنعت، نوآوری، تجارت و توریسم ایالت باسک اسپانیا چندی پیش سایت جدید خود
در زمینه فناوری‌نانو به نشانی http://www.nanobasque.eu را راه‌اندازی کرد.
این وزارتخانه به طور کامل از پتانسیل علم و فناوری‌نانو به عنوان تسریع‌کننده
ایجاد تغییرات کمی و کیفی اساسی در صنعت آگاهی داشته و به این نکته پی‌برده‌
است که در حال حاضر زمان مناسب جهت سرمایه‌گذاری برای آینده است.

در این راستا وزارتخانه مذکور، پیشگامی Baskrete (باسکریت) را با اتکا بر
برنامه تحقیقاتی راهبردی اتورتک (Etortek) وزارت صنعت، نوآوری، تجارت و توریسم
ایالت باسک طراحی و تدوین کرده است. این برنامه، پروژه‌ی مشترکی است که توسط
دانشگاه کشور باسک (UPV/EHU)، مرکز بین‌المللی فیزیک دونوستیا (DIPC)، مرکز
فیزیک مواد (CFM) و تحقیقات و نوآوری تکنالیا تدوین شده است.

پیشگامی کشور باسک برای سیمان و تحقیقات بتون (Baskrete Initiative) که هدف آن
بهبود استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو در صنعت سیمان و بتن است، در روزهای ۱۳
و ۱۴ ماه مارس سال جاری میلادی در شهر سان سباستین سمینار ویژه‌ای را سازماندهی
کرد که در چارچوب آن شرکت‌های بزرگ جهان نظیر سیمکس، لافارج، ایتل سیمنتی و
گروه بوزتو که در صنعت سیمان و بتن فعال هستند، شرکت کردند. در این رویداد،
شرکت‌های اسپانیایی و بین‌المللی فعال در صنعت سیمان، و بخش‌هایی که از این
محصول استفاده می‌کنند، شرکت کردند.

هدف برنامه باسکریت، تبدیل کشور باسک به کانون بین‌المللی کسب و کارها و
تحقیقات صنعت سیمان است. هدف از تدوین این برنامه، سازماندهی تحقیقات علوم و
فناوری‌نانو در حوزه سیمان است. همچنین برنامه فوق به دنبال انتقال دانش
فناورانه به شرکت‌های فعال در این بخش در کشور باسک می باشد.

در حال حاضر تحقیقات صنعت سیمان به دنبال تولید سیمان با میزان انتشار کمتر CO2
در هوا و ساخت مواد پایدارتر با خواص بهبود یافته است.