عدم تاثیر بحران بدهی اروپا بر صنعت میکرو و فناوری‌نانو

بر اساس مطالعه جدید، ۴۴ درصد شرکت‌های اروپایی فعال در عرصه میکرو و فناوری‌نانو، در سال ۲۰۱۱ میلادی نسبت به میزان انتظار آنها در آغاز این سال، وضعیت بهتری داشته‌اند.

تاکنون بحران بدهی اروپا تاثیر زیادی بر صنایع مواد پیشرفته، میکرو و
فناوری‌نانوآن نداشته است. همان طور که شرکت‌ها در اوایل سال ۲۰۱۱ میلادی
انتظار داشتند، کسب و کارها رشد زیادی نداشتند، اما در سال ۲۰۱۱ میلادی، نیمی
از شرکت‌ها قادر به افزایش میزان سفارش، تولید و فروش خود بوده‌اند.

نتایج فوق حاصل مطالعه‌ا‌ی است که توسط شبکه میکروفناوری IVAM در دوره زمانی
ژانویه تا فوریه ۲۰۱۲ انجام شده است.

بر اساس مطالعه فوق، ۴۴ درصد شرکت‌های اروپایی فعال در عرصه صنایع مواد
پیشرفته، میکرو و فناوری‌نانو در سال ۲۰۱۱ میلادی نسبت به میزان انتظار آنها در
آغاز این سال، وضعیت بهتری داشته‌اند. حجم سفارش‌ ۵۷ درصد شرکت‌ها افزایش
یافته، ۵۴ درصد شرکت‌ها قادر به افزایش تولید خود بوده و میزان فروش ۵۲ درصد
شرکت‌ها نیز بهبود یافته است. همچنین تنها ۱۶ درصد شرکت‌ها در مقایسه با سال
۲۰۱۰ میلادی، منابع مالی بیشتری دریافت کرده‌اند. در نتیجه کمتر از یک سوم
شرکت‌ها (۳۲ درصد)، در مقایسه با سال ۲۰۱۰ میلادی، منابع مالی کافی برای
سرمایه‌گذاری در اختیار داشته‌اند.

بر اساس یافته‌های گزارش جدید، تعداد پرسنل شرکت‌ها در مقایسه با سال‌های قبل و
به خصوص سال ۲۰۰۹ میلادی، افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۰ میلادی و همزمان با
رونق اقتصادی، درآمدهای بخش اعظمی از شرکت‌ها افزایش یافته است.

بر اساس شاخص وضعیت کسب و کار (BCI) کمیسیون اروپا، وضعیت کسب و کار منطقه
اروپا از ماه مارس سال ۲۰۱۱ میلادی وخیم‌تر شده است. بر اساس این شاخص، از
اواخر سال ۲۰۱۱، اوضاع اقتصادی مجددا بهبود یافته است. با این حساب، صنعت میکرو
و فناوری‌نانو در سال ۲۰۱۲ میلادی بدون هیچ دلیل مشخصی، انتظار رشد کمتری نسبت
به سال ۲۰۱۱ میلادی خواهد داشت. کمتر از نیمی از شرکت‌هایی که در تحقیق فوق
شرکت کردند (۴۵ درصد)، انتظار دارند که کسب و کار آنها طی سال ۲۰۱۲ بهبود یابد.
تصور می‌شود که میزان تولید، سفارش و فروش شرکت‌ها در سال ۲۰۱۲ افزایش یابد.
همچنین تنها ۱۵ درصد شرکت‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند تا میزان سرمایه‌گذاری خود
را در سال ۲۰۱۲ افزایش دهند.