پروژه ویژه اروپا برای بررسی اثرات زیست‌محیطی و سلامت نانومواد

پروژه سانوورک که توسط کمیسیون اروپا تامین مالی می‌شود، به دنبال ارزیابی و مدیریت ریسک‌های بالقوه ناشی از نانومواد است.

دانشمندان دانشگاه لیمریک (UL) با پیوستن به پروژه سانوورک (SANOWORK)، به
دنبال ارزیابی اثرات زیست‌ محیطی و سلامت مربوط به نانومواد هستند. پروژه سانو
ورک که توسط کمیسیون اروپا تامین مالی می‌شود، به دنبال ارزیابی و مدیریت
ریسک‌های بالقوه ناشی از نانومواد است. ۸ دانشگاه و نهاد تحقیقاتی دولتی و ۵
تولید کننده صنعتی نانومواد از اقصی نقاط اروپا در پروژه مذکور که با اعتبار
چهار میلیون و هفت صد هزار یورو و در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و
فناوری اتحادیه اروپا انجام می‌شود، همکاری می‌کنند.

بسیاری بر این باروند که فناوری‌نانو، انقلاب صنعتی آینده بوده و درآمد حاصل از
توسعه این فناوری تا سال ۲۰۲۰ به ۱۰۰۰ میلیارد یورو افزایش خواهد یافت. در حالی
که پتانسیل اقتصادی نانو مواد بسیار چشمگیر است، اثرات سلامت و زیست‌محیطی این
فناوری جدید نیز نسبتا ناشناخته است. به گفته دکتر سید توفیل، عضو موسسه علوم
سطوح و مواد (MSSI) و مدیر تیم UL در پروژه SANOWORK، «شکاف موجود در دانش این
حوزه، مدیریت ریسک‌های بالقوه مربوط به نانومواد را دشوار می‌کند».

به گفته دکتر مارتین مولینز، عضو تیم تحقیقاتی UL، «پروژه مذکور به دنبال بررسی
فقدان دانش مناسب در زمینه اثرات زیست‌محیطی و سلامت بالقوه نانومواد است.
فقدان دانش مناسب، یکی از مشکلات اصلی شرکت‌های بیمه‌ای فعال در زمینه تقبل
ریسک های مربوط به تولید نانومواد است. پروژه سانوورک به صنعت بیمه کمک خواهد
کرد تا در زمینه بررسی حق بیمه ریسک‌ها، آگاهانه تصمیم‌گیری کنند. به گفته وی،
هیچ صنعتی نمی‌تواند در بلند مدت بدون پشتیبانی صحیح جامعه بیمه، پایدار باشد».