ملاحظات اجتماعی و اخلاقی فناوری‌نانو

چهارمین گزارش سالیانه پروژه آبزرویتوری نانو (ObservatoryNano) در زمینه جنبه‌های اجتماعی و اخلاقی فناوری‌نانو، بر تشریح اصول اخلاقی فناوری‌نانو تمرکز دارد.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

در حال حاضر چگونگی تفسیر و اجرای تحقیقات و نوآوری
مسوولانه در حوزه سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا و عرصه بین‌المللی مهم است.
ارتباطات دو جانبه با شهروندان اروپایی در زمینه فناوری‌های نوظهوریی که
دارای پیامدهای اجتماعی بالقوه‌ای هستند، بسیار حایز اهمیت است. در سال
۲۰۱۰ میلادی کمیسیون اروپا نقشه راهی برای ارتباطات حوزه فناوری‌نانو با
شهروندان اروپایی، منتشر کرد.

در این راستا، چهارمین گزارش
سالیانه پروژه آبزرویتوری نانو (ObservatoryNano)) که در زمینه جنبه‌های
اجتماعی و اخلاقی فناوری‌نانو است بر تشریح اصول اخلاقی فناوری‌نانو تمرکز
دارد. هدف این گزارش، مشارکت در سیاست‌گذاری کنونی اتحادیه اروپا در زمینه
تحقیق و توسعه مسوولانه علم و فناوری‌نانو است. مساله اصلی این مشارکت،
ارتباطات دو جانبه بین شهروندان و موسسات اتحادیه اروپا است.

گزارش
جدید منبعی برای سیاست‌گذاران است و گزینه‌های سیاست‌گذاری و
رهنمودهای ناشی از تجزیه و تحلیل مشارکت‌ها و تبادل‌نظر عمومی و ملی مختلف
را ارائه می‌کند. همچنین اثرات آنها را بر دیدگاه‌های عمومی بیان می‌کند.

سیاست‌گذارانی که علاقمند به گزینه‌های مختلف هستند، می‌توانند با استفاده
از ادبیات مربوط به ارتباطات علمی و ریسک موجود در این گزارش، اطلاعات خود
را گسترده کنند.

همچنین گزارش اخیر شامل نتایج آزمایش بسته راهنمای
(Toolkit) اصول اخلاقی آبزرویتوری نانو است. این Toolkit ابزاری است که
دانشمندان با استفاده از آن در زمینه ملاحظات اخلاقی و اجتماعی تحقیقات خود
با عامه مردم همکاری می‌کنند. این ابزار به‌همراه سایر ابزارها
می‌تواند به تحقیق و نوآوری مسوولانه فناوری‌نانو کمک کند.