تلاش تایلند برای افزایش آگاهی مردم در زمینه فناوری‌نانو

دولت‌مردان تایلند با پی‌بردن به نقش حیاتی استفاده از فناوری‌نانو در زندگی روز‌مره بشر، گام‌های موثری برای افزایش آگاهی مردم در زمینه اثرات مستقیم و غیرمستقیم نانو مواد و محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو بر سلامت انسان و محیط زیست برداشته‌اند.

دولت‌مردان تایلند با پی‌بردن به نقش حیاتی استفاده از فناوری‌نانو در زندگی
روز‌مره بشر، گام‌های موثری برای افزایش آگاهی مردم در زمینه اثرات مستقیم و
غیرمستقیم نانومواد و محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو بر سلامت انسان و محیط
‌زیست برداشته‌اند. در این راستا و در حاشیه همایش بین‌المللی NanoThailand
۲۰۱۲، مرکز ملی فناوری‌نانوی این کشور (NANOTEC) با همکاری موسسه آموزش و
تحقیقات ملل متحد (UNITAR) و کنفدراسیون سوییس، سمیناری با عنوان «جامعه، ایمنی
نانو و اصول اخلاقی توسعه فناوری‌نانو» برگزار نمود.

در آغاز این سمینار، دکتر سیراساک تپارکوم، معاون رییس NANOTEC، خاطرنشان
ساختند که «چه دوست داشته‌ باشیم یا نه، در حال حاضر فناوری‌نانو در قالب
محصولات ساخته شده در بین ما وجود دارد». وی بیان داشتند که ارزش بازار جهانی
فناوری‌نانو تا سال ۲۰۱۵ به ۲۷ میلیارد دلار خواهد رسید. بخش بزرگی از این
بازار متعلق به نانومواد بوده که انتظار می‌رود با نرخ رشد سالیانه چهارده و
هفت درصد از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰، به نوزده و شش دهم میلیارد دلار تا
سال ۲۰۱۵ افزایش یابد. به همین منظور،کشورهایی مانند تایلند باید به افزایش
آگاهی عمومی در زمینه ایمنی توسعه فناوری‌نانو و کاربردهای آن، اقدام نمایند.
در این راستا، قانون‌‌گذران نیز باید مکانیزم‌های کنترل و پایش ضروری برای
تدوین مقررات در حوزه فناوری‌نانو را طراحی و تدوین کنند.

کشور تایلند از سال ۲۰۱۲ میلادی، برنامه راهبردی اصول اخلاقی و ایمنی نانو را
برای دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ تدوین کرده است. هدف این برنامه، جلوگیری و حداقل‌ کردن
ریسک‌های بالقوه مربوط به کاربردهای نانومواد و فناوری‌نانو، همزمان با توسعه
این فناوری در این کشور است. این برنامه به دنبال توسعه سه راهبرد ذیل است:
ایجاد مرکز مدیریت دانش، توسعه و تقویت شاخص‌ها و ارتقای فعالیت‌های مشارکت
عمومی.

NANOTEC و UNITAR در سپتامبر سال ۲۰۱۱ میلادی یک توافق‌نامه همکاری برای اجرای
دوره آموزش و توانمندسازی، جهت توسعه پروژه پایلوت ایمنی نانو در کشور تایلند
به امضا رساندند. کارگاه ارتقای آگاهی و پذیرش فناوری‌نانو، بخشی از این پروژه
۱۸ ماهه بود.

NANOTEC با آگاهی از اهمیت مشارکت عمومی در زمینه موضوعات مربوط به ایمنی
فناوری‌نانو، چندین کارگاه عمومی برای بررسی این موضوع برگزار کرده است. کارگاه
قبلی در اوایل سال جاری میلادی در بانکوک برگزار گردید. هدف این کارگاه، بررسی
میزان آگاهی عمومی از برنامه راهبردی ایمنی نانو بود.

نتایج نهایی این بحث‌ها برای بررسی راهکارهای نهایی کردن پیش‌نویس برنامه ملی
راهبرد ایمنی نانوی تایلند، جهت ارائه آن به کابینه این کشور در سال ۲۰۱۲
میلادی، استفاده خواهد شد.