شیراز؛ دهمین نشست مدیران شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

دهمین نشست از مجموعه نشست‌های مدیران شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در تاریخ ۱۳ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱ با حضور بیش از ۷۰ نفر از مدیران و متخصصین آزمایشگاه‌های عضو شبکه، به میزبانی پژوهشکده نانوفناوری دانشگاه شیراز برگزار شد.


دهمین نشست از مجموعه نشست‌های مدیران شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در تاریخ ۱۳ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱ با حضور بیش از ۷۰ نفر از مدیران و متخصصین آزمایشگاه‌های عضو شبکه، به میزبانی پژوهشکده نانوفناوری دانشگاه شیراز برگزار شد.

 

درابتدای این جلسه، دکتر رضا اسدی‌فرد، مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، پس از ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در شبکه آزمایشگاهی در سال گذشته، برنامه‌های آتی شبکه در سال ۱۳۹۱ را بیان کرد.

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، استقرار استاندارد ISO 9001:2008 در شبکه آزمایشگاهی را یکی از فعالیت‌های کاربردی و سودمند در سال ۱۳۹۰ بیان کرد و افزود: «در حال حاضر، ۵۰ آزمایشگاه در قالب ۴۱ عضو قطعی و ۱۵ آزمایشگاه نیز به عنوان عضو آزمایشی در شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو فعالیت می‌کنند». وی همچنین افزایش همکاری‌های بین آزمایشگاهی را از اهداف اصلی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو دانست و خاطرنشان کرد: «تاکنون، ۱۶ تفاهم‌نامه همکاری در زمینه‌هایی چون تبادل نمونه و ارجاع مشتری، همکاری در آموزش کارشناسان و همچنین تعمیر و کالیبراسیون دستگاه‌ها بین آزمایشگاه‌ها به امضا رسیده است».

 

در ادامه، دکتر محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه شیراز، به ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و عملکرد این پژوهشکده در حوزه فناوری نانو پرداخت.

مهندس صدیقه صادق حسنی، مدیر کارگروه‌های تخصصی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو نیز در این نشست، گزارشی از عملکرد کارگروه‌های تخصصی دستگاه‌هایTEM ،SPM ،X-Ray ،SEM و کارگروه تخصصی استاندارد و کالیبراسیون را ارائه کرده و به راه‌اندازی دو کارگروه جدید کروماتوگرافی و آنالیز عنصری در سال جاری، اشاره کرد. وی، انتشار مقاله‌های گوناگون در زمینه قابلیت‌های دستگاه‌ها، ترجمه استانداردهای کاربردی، ترجمه کتاب و برنامه‌ریزی برای تدوین استانداردهای ملی برای کاربری دستگاه‌های آزمایشگاهی را از جمله فعالیت‌های انجام شده در کارگروه‌ها، ذکر کرد.

دکتر مصطفی سعادت، معاون پژوهشی دانشگاه شیراز، دیگر سخنران این جلسه، برگزاری مجموعه نشست‌های شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو را موجب افزایش روابط بین مراکز آزمایشگاهی و تسریع و تسهیل در تأمین نیازهای آنها دانست.

 

از جمله مواردی که در دهمین نشست مورد بررسی قرار گرفت می‌توان به پشتیبانی و راه‌اندازی دستگاه‌های آزمایشگاهی پیشرفته حوزه نانو، همکاری‌های متمرکز مراکز آزمایشگاهی کشور در حوزه فناوری نانو، استانداردسازی آزمایشگاه‌ها و فعالیت‌های آزمایشگاهی، فعالیت علمی کارشناسان دستگاه‌های آزمایشگاهی در قالب کارگروه‌های تخصصی و آموزش تخصصی کارشناسان آزمایشگاه‌ها در حوزه کاربری دستگاه‌ها اشاره داشت.

 

در پایان این نشست، مدیران و متخصصین آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی از آزمایشگاه‌ها و تجهیزات مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه شیراز بازدید کردند و به بحث و تبادل نظر در خصوص تجهیزات و راه‌های افزایش ارتباط با یکدیگر پرداختند.