برنامه عملیاتی سوییس برای سنتز نانومواد

برنامه عملیاتی سنتز نانومواد»، فعالیت‌های مورد نیاز برای دستکاری ایمن نانومواد در کشور سوییس را تشریح می‌کند.

«برنامه عملیاتی سنتز نانومواد»، فعالیت‌های مورد نیاز برای دستکاری ایمن
نانومواد در کشور سوییس را تشریح می‌کند. برنامه فوق در آوریل سال ۲۰۰۸ میلادی
توسط کمیته فدرال این کشور پذیرفته شده بود. در ۲۵ آوریل سال جاری میلادی،
کمیته فدرال تصمیم گرفت تا این برنامه عملیاتی را تا سال ۲۰۱۵ تمدید کند.

اداره فدرال محیط زیست (FOEN) و دبیرخانه امور اقتصادی دولت (SECO) با همکاری
یک کارگروه بین سازمانی و پانلی از متخصصان اقتصادی و علمی، این برنامه را
تدوین کرده‌اند.

اهداف این برنامه عبارتند از:

• توسعه چارچوب قانون‌گذاری برای سنتز مسوولانه نانو مواد؛

• ایجاد شرایط علمی و نظام‌مند برای شناسایی و جلوگیری از اثرات بالقوه مضر
سنتز نانومواد بر سلامت انسان و محیط زیست؛

• ارتقای تبادل‌نظر عمومی در زمینه فرصت‌ها و ریسک‌های فناوری‌نانو؛ و

• بهره‌برداری بهتر از ابزارهای موجود برای توسعه‌ی پایدار کاربردهای فناوری‌نانو.

فراهم کردن شرایط قانونی به دو مرحله تقسیم شده است:

• مرحله ۱ (کوتاه مدت و میان مدت): تقویت مسوولیت‌پذیری جمعی از طریق ابزارهای
مختلف (ماتریس احتیاطی، راهنمای خوداظهاری، حمایت از کدهای انجام تحقیقات بخش
خصوصی، رهنمودهایی برای برگه‌های داده‌‌های ایمنی خاص و ارتقای اطلاعات مصرف‌کننده)؛
و

• مرحله ۲ (میان مدت و بلند مدت): توسعه چارچوب قانونی برای سنتز ایمن نانومواد
(بررسی شاخص‌های توسعه مجوزهای کنونی و همکاری با پیشرفت‌های خارجی).

برنامه عملیاتی سنتز نانومواد با اتکا بر گزارش پایه‌ای که در سال ۲۰۰۷ میلادی
منتشر شد، تدوین شده و دنباله‌روی برنامه عملیاتی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۵
میلادی است.

افزایش اهمیت اجتماعی، علمی و اقتصادی فناوری‌نانو منجر به توسعه این برنامه
عملیاتی شده است. هدف کلی این برنامه، تحت نظر گرفتن فرصت‌‌های جدید و
بهره‌برداری از کاربردهای پایدار حوزه فناوری‌نانو است.

متن کامل این برنامه به طور رایگان از طریق نشانی
قابل دریافت است.