فراخوان دسترسی بین‌المللی به تسهیلات QNano

QNanoیکی از پروژه‌های زیرساخت‌های تحقیقاتی اروپا (ERI) برای یک دوره ۴ ساله است.

QNanoیکی از پروژه‌های زیرساخت‌ تحقیقاتی اروپا (ERI) برای یک دوره ۴ ساله است.
این پروژه توسط کمیسیون اروپا (EC) و در قالب طرح «Capacities» برنامه‌ی هفتم
توسعه تحقیقات و فناوری اتحادیه اروپا (FP7) تامین مالی می‌شود.

QNano توانمندی‌های حوزه تعیین مشخصات نانومواد و تحلیلی، به‌همراه مهارت‌های
فناوری و علمی ۱۵ آزمایشگاه از ۱۰ کشور اروپایی را برای ایجاد یک زیرساخت
تحقیقاتی تحلیلی، یکپارچه می‌کند. هدف از ایجاد زیرساخت تحقیقاتی تحلیلی، پیش‌برد
فعالیت‌های آزمایش و تحقیقات با کیفیت بالا در ارزیابی ایمنی نانومواد برای
حمایت از چشم‌انداز کمیسیون اروپا از اقتصاد نوآور است.

استفاده کنندگان از خدمات بین‌المللی QNano، این فرصت را دارند تا طرح‌های
تحقیقاتی خود را در رابطه با تخصص‌های فنی، از آزمایشگاه‌های تحلیلی مختلف
تدوین نمایند. از آنجایی که QNano یک زیرساخت تحلیلی است، لذا محورهای طرح‌های
تحقیقاتی پیشنهادی باید بر حوزه تعیین مشخصات تمرکز داشته باشد.

عنصر دسترسی بین‌المللی (TA) برای QNano، به‌دنبال این است تا فعالان حوزه
نانوایمنی اروپا را قادر سازد تا به تسهیلات پردازش، تعیین مشخصات و ارزیابی
انتشار نانومواد دسترسی داشته باشند.

دسترسی به ۱۵ سایت تحقیقاتی اصلی اروپا، یکی از ویژگی‌های اصلی این پروژه است.
در مجموع این سایت‌ها استفاده‌کنندگان را قادر می‌سازند تا به تجهیزات و
تسهیلات کوچک و متوسط دسترسی داشته باشند. همچنین کاربران می‌توانند از تسهیلات
برخی از مراکز تعیین مشخصات نانوی بسیار پیشرفته در اروپا نیز استفاده نمایند.