پیش‌بینی بازار جهانی MEMS در خودروسازی ۲۰۱۵-۲۰۱۱

شرکت مارکت ریسرچ (MarketResearch) به تازگی گزارش جدیدی با عنوان «بازار جهانی MEMS در خودروسازی ۲۰۱۵-۲۰۱۱» منتشر کرده است.

شرکت مارکت ریسرچ (MarketResearch) به تازگی گزارش جدیدی با عنوان «بازار جهانی
MEMS در خودروسازی ۲۰۱۵-۲۰۱۱» منتشر کرده است.

براساس این گزارش، انتظار می‌رود که نرخ رشد ناخالص ترکیبی سالیانه (CAGR)
بازار جهانی سیستم‌های میکرو الکترو مکانیکی (MEMS) در صنعت خودروسازی، طی دوره
زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ حدود ۱۰٫۲ درصد باشد.

اجبار دولت‌ها به استفاده از سیستم‌های ایمن در خودروسازی، یکی از پیش‌ران‌های
اصلی رشد بازار این بخش محسوب می‌شود. همچنین استفاده از سیستم‌های MEMS در
کاربردهای سیستم پایش فشار لاستیک‌ها نیز در حال افزایش است.

به عبارت دیگر، افزایش رقابت بین فروشندگان، ممکن است رشد بازار جهانی MEMS در
حوزه خودروسازی را تحت تاثیر قرار دهد. از نظر جغرافیایی، بازارهای مناطق
آمریکا، کشورهای حوزه اقیانوس آرام و منطقه EMEA [اروپا، خاورمیانه و آفریقا]
در این گزارش پوشش داده شده‌ است. همچنین روندهای کلیدی بازار صنعت MEMS در
خودروسازی، از دیگر محورهای اصلی گزارش جدید است.

دیگر موضوعات اصلی گزارش فوق عبارتند از:

• پیش‌بینی‌های مربوط به چشم‌انداز بازار و فرصت‌های رشد؛

• بحث و بررسی کامل انواع ادوات MEMS که در بازار خودروسازی استفاده می‌شوند؛

• تجزیه و تحلیل کامل فروشندگان اصلی بازار جهانی MEMS در خودروسازی؛

• تجزیه و تحلیل فرصت‌ها و تهدید‌های پیش‌روی فروشندگان اصلی این بازار؛ و

• بحث و بررسی نقاط قوت و ضعف فروشندگان عمده فعال در این عرصه.

متن کامل این گزارش به قیمت ۱۵۰۰ دلار از طریق نشانی قابل خریداری است.