کارگاه منابع و ابزارهای نانوانفورماتیک

GN12 با گردهم‌آوری گروه‌های انفورماتیک، دانشمندان اطلاعات و محققان فعال در عرصه علوم نانو، ابزارها و منابع نوظهوری که در حمایت از فناوری‌نانو توسعه یافته‌اند را بررسی و منعکس خواهد کرد.

حجم اطلاعات مربوط به خواص و رفتار نانومواد به سرعت در حال افزایش است. بدون
تلاش هماهنگ برای سازماندهی و استخرج اطلاعات حاصل از فعالیت‌های تحقیقاتی
کنونی، استفاده اثربخش و ارزشمند از این اطلاعات غیرممکن است. به این ترتیب و
با این شرایط، نتایج مناسبی حاصل نخواهد شد و داده‌ها به دانش تبدیل نمی‌شوند.

نانوانفورماتیک، به‌طور ذاتی با پشتیبانی یک رویکرد جامعه محور، با پالایش
اطلاعات نامناسب، ارزش اطلاعات جهانی مربوط به علم و فناوری‌نانو را ارتقا
می‌دهد.

با افزایش تلاش‌های عمومی در حوزه نانوانفورماتیک، منابع و ابزارهای مختلفی
برای محققان علوم نانو فراهم شده است. در این شرایط، ارزیابی و پالایش
کاربردهای نانوانفورماتیک جهت حمایت از علوم نانو و توسعه آتی فناوری‌نانو
بسیار حایز اهمیت است.

در این راستا، کارگاه (GN12) Greener Nano 12، گروه‌های فعال در عرصه
نانوانفورماتیک، دانشمندان اطلاعات و محققان فعال علوم نانو را گردهم خواهد
آورد تا از فناوری‌نانو حمایت کند. اهداف این کارگاه عبارتند از:

• درک بهتر کاربردهای کنونی نانوانفورماتیک؛ و

• تعریف دقیق نیازهای زیرساختی انفورماتیک برای جامعه فناوری‌نانو.

GN12 با گردهم‌آوری گروه‌های انفورماتیک، دانشمندان اطلاعات و محققان فعال در
عرصه علوم نانو، ابزارها و منابع نوظهوری که در حمایت از فناوری‌نانو توسعه
یافته‌اند را بررسی و منعکس خواهد کرد.

سازمان‌دهندگان این کارگاه، پانلی تخصصی از دانشمندان اطلاعات از بخش‌های مختلف
تحقیق و توسعه نانومواد را انتخاب خواهند کرد.

این کارگاه در روز ۳۰ جولای ۲۰۱۲ (۱۰ مرداد ۱۳۹۱) در محل سیتی سنتر شهر پورتلند
ایالت اورگان آمریکا برگزار خواهد شد.