برگزاری دو وبینار آموزشی با موضوع کسب و کار

ستاد نانو دو وبینار جدید از سری وبینارهای آموزشی کسب و کار را با عناوین «مراحل شروع یک کسب و کار» و ‏‏«مهارت‌های تدوین مدل کسب و کار» در روزهای ۱۹تیرماه و دوم مردادماه سال جاری برگزار خواهدکرد.

‎ ستاد نانو دو وبینار جدید از سری وبینارهای آموزشی کسب و کار را در تیرماه و مردادماه سال جاری برگزار خواهد کرد.‏

 

به دنبال برگزاری سری وبینارهای آموزشی کسب و کار،‌ پنجمین و ششمین وبینار آموزشی با عناوین «مراحل شروع یک کسب و کار» و ‏‏«مهارت‌های تدوین مدل کسب و کار» در روزهای ۱۹تیرماه و دوم مردادماه سال جاری برگزار خواهند شد.‏

 

از جمله موضوعات مورد بررسی در این وبینارها که توسط دکتر مهدی کنعانی ارائه می‌شود عبارتند از:‏

• مراحل شروع یک کسب و کار؛ ۱۹تیرماه سال ۱۳۹۱‏

مرور گام‌به‌گام شروع یک کسب و کار دانش‌بنیان در حوزه نانو؛ چگونگی اخذ مجوزهای مورد نیاز برای انواع ایده‌های نانویی؛ تصمیمات مورد ‏نیاز برای تجارت؛ و معیارهای مورد نیاز در انتخاب تیم همکاران.‏

• مهارت‌های تدوین مدل کسب و کار؛ ۲مردادماه سال ۱۳۹۱‏

محصولات مبتنی بر فناوری نانو و خدمات مورد ارائه در این رابطه چیست؛ مدل کسب درآمد چیست؛ مشتریان اصلی کدامند و چه فرقی ‏با رقبا دارند؛ و چرا یک محصول خریداری می‌شود.‏

 

علاقمندان به شرکت در این وبینارهای آموزشی می‌توانند با مراجعه به صفحه شخصی خود در پایگاه اینترنتی وبینار نسبت به ثبت‌نام ‏در هریک از وبینارهای فوق اقدام کنند. لازم بذکر است، ثبت‌نام در این وبینارها رایگان بوده و اولویت ثبت‌نام با کسانی است که از ‏حمایت‌های تشویقی ستاد استفاده کرده‌اند.‏

 

گفتنی است، تا کنون چهار وبینار «فنون خلق و پرورش ایده مناسب برای کسب و کارهای فناوری نانو»، «بهره‌برداری و مدیریت ‏محصول خدمات و ثبت اختراع»، «کارآفرینی» و «مهارت‌های ارتباطی و فنون مذاکره» از این سری وبینارها برگزار شده است. مباحث ‏مطرح‌شده در این وبینارها در‎ ‎پایگاه اینترنتی وبینار قابل مشاهده است.‏ ‎
 

‎ ‎ ‎ ‎‎