گزارش عملکرد تحقیقاتی آمریکا در زمینه EHS فناوری‌نانو

بر اساس گزارش کمیته ملی علم و فناوری (NSTC) ایالات متحده آمریکا، سازمان‌های عضو پیشگامی ملی فناوری‌نانوی (NNI) این کشور، در دوره زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ میزان سرمایه‌گذاری‌های خود را در زمینه تحقیقات ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی (EHS) فناوری‌نانو به بیش از دو برابر افزایش داده‌‌اند.

بر اساس گزارش کمیته ملی علم و فناوری (NSTC) ایالات متحده آمریکا،
سازمان‌های عضو پیشگامی ملی فناوری‌نانوی (NNI) این کشور، در دوره زمانی
۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ میزان سرمایه‌گذاری‌های خود را در زمینه تحقیقات ایمنی، سلامت
و زیست‌محیطی (EHS) فناوری‌نانو به بیش از دو برابر افزایش داده، به طوری
که سرمایه‌گذاری آنها از ۳۸ میلیون دلار در سال ۲۰۰۶ به ۹۰ میلیون دلار در
سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، طی همین دوره، سهم اعتبارات مربوط به تحقیقات EHS از
مجموع سرمایه‌گذاری فناوری‌نانو در پایان سال ۲۰۱۰ میلادی، به ۵ درصد
افزایش یافته است.

با این وجود، اداره پاسخ‌گویی دولت (GAO) با ذکر مسائل مختلف، منجر به
افزایش ملاحظات مربوط به کیفیت داده‌های مربوط به تامین مالی EHS شده است.
برای نمونه، طبق بررسی‌های GAO، دقیقا مشخص نیست که ۱۸ درصد پروژه‌هایی که
در سال ۲۰۱۰ تامین مالی شده‌اند، پروژه‌های خاص مربوط به ریسک‌های EHS
بوده‌اند. بعلاوه گزارش‌های تامین مالی سازمان‌های عضو NNI قابل مقایسه با
یکدیگر نیستند. فقدان راهنمای کامل در زمینه نحوه‌ی گزارش‌دهی مالی
سازمان‌های عضو NNI در زمینه تحقیقات فناوری‌نانو، منجر به چنین مسائلی
می‌شود.

بر اساس بررسی‌های GAO، تحقیقات اعضای NNI در زمینه EHS در سال ۲۰۱۰
میلادی، عمدتا بر نانولوله‌های کربنی، نانونقره‌ها و دی‌اکسید تیتانیوم
نانومقیاس تمرکز داشته وNNI نانومواد را به عنوان اولویت‌های تحقیقاتی EHS
مدنظر قرار نداده است. اما در راهبرد تحقیقاتیEHS سال ۲۰۱۱، شاخصی برای
اعضای NNI تعیین شده بود که بر اساس این شاخص، تحقیقات حوزه EHS را پوشش
دهند.

اعضای NNI به طور گسترده در زمینه تحقیقات و راهبردهای EHS با یکدیگر
همکاری می‌کنند. آنها از طریق NSTC به دنبال توسعه راهبردهای تحقیقاتی
مشترک در زمینه EHS بوده و پروژه‌های تحقیقاتی مختلفی در زمینه EHS آغاز
کرده‌‌اند. ذینفعان غیرفدرالی که در تحقیق اینترنتی GAO در زمینه تحقیقات
EHS فناوری‌نانو شرکت کرده بودند، خاطر نشان کرده‌اند که آنها از همکاری با
اعضای NNI منتفع شده، اما در این زمینه چالش‌هایی نظیر فقدان منابع مالی و
آگاهی کم از فرصت‌های همکاری با دیگران، وجود دارد. بیشتر پاسخ‌گویان،
راهبرد تحقیقاتی سال ۲۰۱۱ NNI در زمینه EHS را برای بررسی نیازهای تحقیقاتی
EHS فناوری‌نانو بسیار اثربخش قلمداد کرده‌اند.

GAO پیشنهاد می‌کند، رییس اداره سیاست‌گذاری علم و فناوری (OSTP) که مدیریت
اجرایی NSTC را برعهده دارد، اقدامات ذیل را انجام دهد:

• هماهنگ کردن تدوین اطلاعات مربوط به عملکرد نیازهای تحقیقاتی EHS پیشگامی
ملی فناوری‌نانو و انتشار عمومی این اطلاعات؛ و

• برآورد هزینه‌ها و منابع مورد نیاز برای رفع نیازهای تحقیقاتی.

متن کامل گزارش GAO به طور رایگان از طریق این
نشانی قابل دریافت است.