کاربردهای فناوری‌نانو در بسته‌بندی مواد غذایی

در حوزه بسته‌بندی مواد غذایی، فناوری‌نانو با شتاب بیشتری مورد قبول واقع شده است. با وجود اینکه در زمینه میزان نفوذ نانومواد موجود در بسته‌بندی به مواد غذایی نگرانی‌های وجود دارد، اما مزایای عینی فناوری‌نانو در این زمینه قابل توجه است.

علی‌رغم شور و اشتیاق فراوان به فناوری‌نانو، پذیرش فناوری‌نانو در صنعت
مواد غذایی کند و محدود است. به خاطر محدودیت‌های ناشی از افزایش هزینه‌ها،
مقررات نامشخص و ترس از واکنش مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان مواد غذایی از
انجام تحقیقات در زمینه فناوری‌های غذای مبتنی بر نانو (nanofood) امتناع
کرده و کسانی هم که وارد این حوزه شده‌اند، هنوز در مراحل اولیه پیشرفت خود
قرار دارند.

با این وجود در حوزه بسته‌بندی مواد غذایی، فناوری‌نانو با شتاب بیشتری
مورد قبول واقع شده است. با وجود اینکه در زمینه میزان نفوذ نانومواد موجود
در بسته‌بندی به مواد غذایی، نگرانی‌های وجود دارد، اما مزایای عینی
فناوری‌نانو در این زمینه قابل توجه است.

پوشش‌های ضدباکتری غالبا از نانوذرات نقره استفاده کرده و این مواد هر روزه
در زمینه‌های مختلف بیشتر رواج پیدا می‌کنند. سایر مواد ضدباکتری نیز در
حال بررسی بوده و به احتمال زیاد در سال‌های آتی بیشتر استفاده خواهند شد.
این مواد عبارتند از نانوذرات اکسید روی که به خاطر اندازه کوچک خود دارای
مزایای زیادی هستند.

بسته‌بندی هوشمند یا فعال از دیگر کاربردهای فناوری‌نانو در بسته‌بندی مواد
غذایی است که مورد توجه محققان قرار گرفته است. بسته‌بندی با استفاده از
مواد هوشمند و نانوالکترونیک منعطف می‌تواند به طور فعالانه‌ای محیط درون
بسته‌بندی را کنترل کرده و در صورتی که مواد غذایی در حال خراب شدن باشد،
به مصرف‌کنندگان هشدار دهد.

به طور کلی تحقیقات نشان می‌دهد که بسته‌بندی مبتنی بر فناوری‌نانو در صنعت
مواد غذایی در حال گسترش است. مزایایی نظیر پوشش‌های منعطف‌تر و مستحکم‌تر
تا بسته‌بندی هوشمند می‌تواند به مدیریت و پایش شرایط مواد غذایی کمک کنند.