پیشگامی تایید شده‌ی جدید آمریکا در حوزه فناوری‌نانو

پیشگامی تایید شده‌ی فناوری‌نانو (NSI) با عنوان «فناوری‌نانو برای حسگرها و حسگرها برای فناوری‌نانو: بهبود و حفاظت از سلامت، ایمنی و محیط زیست»، پنجمین پیشگامی تایید شده‌ی فناوری‌نانویی است که توسط سازمان‌های همکار پیشگامی ملی فناوری‌نانوی (NNI) ایالات متحده آمریکا آغاز شده است.

پیشگامی تایید شده‌ی فناوری‌نانو (NSI) با عنوان «فناوری‌نانو برای حسگرها
و حسگرها برای فناوری‌نانو: بهبود و حفاظت از سلامت، ایمنی و محیط زیست»،
پنجمین پیشگامی تایید شده‌ی فناوری‌نانویی است که توسط سازمان‌های همکار
پیشگامی ملی فناوری‌نانوی (NNI) ایالات متحده آمریکا آغاز شده است.

سازمان‌های همکار NNI برای توسعه ادوات قابل حمل و ارزانی نظیر نانوحسگرها
که بتوانند به سرعت عناصر شیمیایی و زیستی را کشف، شناسایی و کمی نمایند،
پتانسیل قابل توجهی قائل هستند. انتظار می‌رود نانوحسگرها به توسعه
کاربردهای دگرگون‌سازی نظیر شناسایی بیماری‌ها در مراحل اولیه آنها، که این
امر می‌تواند به درمان و نتایج بهتری منجر شود، کمک نموده و به شناسایی
دقیق و سریع آلاینده‌های زیست محیطی و تسلیحات شیمیایی کمک کنند.

به خاطر ماهیت متفاوت این کاربردهای بالقوه، انتظار می‌رود که نانوحسگرها
بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر سلامت، داروسازی، کشاورزی، غذا، محیط‌زیست،
محصولات مصرفی و بخش‌های دفاعی را تحت تاثیر قرار دهد.

پیشگامی تایید شده جدید، تلاش‌های فعلی و آتی مربوط به بررسی استفاده از
فناوری‌نانو در دو حوزه زیر را هماهنگ می‌کند:

۱٫ استفاده از فناوری‌نانو و مواد نانومقیاس برای ساخت حسگرهای حساس‌تر،
خاص و منعطف‌تر جهت رفع موانع فنی مربوط به حسگرهای رایج؛ و

۲٫ توسعه حسگرهای جدید برای شناسایی نانومواد مهندسی شده در طول چرخه حیات
آنها برای ارزیابی اثرات بالقوه آنها بر سلامت، ایمنی و محیط‌زیست.

این برنامه با همکاری کمیسیون ایمنی محصولات مصرفی (CPSC)، وزارت دفاع
(DOD)، سازمان حفاظت از محیط زیست (EPA)، اداره دارو و غذا (FDA)، ناسا،
موسسه ملی سلامت و ایمنی حرفه‌ای ((NIOSH، موسسه ملی استاندارد و فناوری
(NIST)، سازمان ملی سلامت (NIH)، بنیاد ملی علوم (NSF) و موسسه ملی غذا و
کشاورزی (NIFA )/ وزارت کشاورزی آمریکا USDA)) انجام می‌شود.

متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق این
نشانی قابل
دریافت است.