تشکیل شبکه نانومواد در اروپا

دانشمندان اروپایی، «شبکه مواد نانوساختار کشورهای داوطلب مربوطه» را در قالب پروژه Nenamat آغاز کرده‌اند تا از طریق آن، همکاری‌های بین ۱۰ کشور داوطلب (ACCs) را در حوزه نانومواد سازماندهی نمایند.


دانشمندانی که با حمایت مالی اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند به طور مشترک به دنبال تشکیل یک همکاری گسترده در زمینه تحقیقات نانومواد هستند. اعضای این کنسرسیوم شامل اعضایی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای داوطلب عضویت در آن می‌باشند که به دنبال توسعه یک حوزه تحقیقاتی منسجم اروپایی (ERA) هستند.

 

دانشمندان اروپایی، «شبکه مواد نانوساختار کشورهای داوطلب مربوطه» را در قالب پروژه Nenamat آغاز کرده‌اند تا از طریق آن، همکاری‌های بین ۱۰ کشور داوطلب (ACCs) را در حوزه نانومواد سازماندهی نمایند. همچنین این کنسرسیوم به دنبال توسعه همکاری‌های خود فراتر از حوزه کشورهای ACCs بوده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورها را نیز در بر می‌گیرد تا از این طریق تحقیقات اروپایی (ERA) را در حوزه نانومواد تقویت کند.

 

برخی از اهداف این همکاری عبارتند از:

  • به اشتراک گذاشتن زیرساخت‌های تحقیقاتی،
  • پایش منافع مشترک،
  • بهبود آموزش و توسعه مهارت‌ها در حوزه نانومواد، و
  • طراحی یک نقشه راه تحقیقاتی.

 

فعالیت‌های پروژه Nenamat به ایجاد دو زیرگروه با عضویت گروه‌های پروژه‌ای محور منجر شده‌ است. اولین زیرگروه به دنبال توسعه مبانی نظری فناوری‌نانو بوده و در زمینه سازماندهی کارگاه‌ها و دوره‌های تابستانی فعال است. زیرگروه دوم نیز در زمینه توسعه فناوری‌ها و مواد جدید با تمرکز ویژه بر شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) فعالیت می‌کند.

 

تداوم همکاری‌ها بین کشورهای داوطلب عضویت در اتحادیه اروپا و کشورهای بالقوه با اعضای اتحادیه اروپا، این اتحادیه را قادر می‌سازد تا از سرمایه‌های انسانی فرهنگ‌های مختلف بهره‌برداری کند.