پیشنهاد متخصصان فناوری‌نانو در زمینه آینده نوآوری صنعتی

گروه مشاوران تخصصی کمیسیون اروپا در زمینه علم و فناوری‌نانو، مواد و فناوری‌های تولید جدید، گام‌های عملی برای بهبود اثرات اقتصادی و اجتماعی تحقیق و توسعه در حوزه‌های علم و فناوری‌نانو، مواد و فناوری‌های تولید جدید (NMP) را شناسایی نمودند.

گروه مشاوران تخصصی کمیسیون اروپا در زمینه علم و فناوری‌نانو، مواد و فناوری‌های تولید جدید (NMP EAG)، با برگزاری دو کارگاه در نوامبر سال ۲۰۱۰ میلادی، گام‌های عملی برای بهبود اثرات اقتصادی و اجتماعی تحقیق و توسعه در حوزه‌های علم و فناوری‌نانو، مواد و فناوری‌های تولید جدید (NMP) را شناسایی نمودند.

 

بعد از برگزاری رویدادهای فوق، اعضای گروه مشاوران تخصصی کمیسیون اروپا (EAG) با انتشار ۵ مقاله راهنما، پیشنهاداتی را در زمینه نحوه‌ی حمایت از توسعه نوآوری در بخش‌های فناوری صنعتی در آینده، منتشر نمودند.

 

۵ مقاله راهنمای فوق، موضوعات ذیل را پوشش می‌دهند:

• ارتباط بین دانشگاه و صنعت؛

• اقدامات برتر در زمینه نوآوری؛

• روان‌سازی و مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط SMEs)): کمیسیون اروپا برای بهبود نوآوری SMEs باید چارچوب منعطف، مشخص و ساده‌ای را برای توسعه همکاری‌ها ارائه نماید؛

• مترولوژی و استانداردها در نوآوری؛ و

• فناوری‌های توانمندساز کلیدی مورد توجه حوزه NMP.

 

هر یک از مقالات فوق نقطه‌نظرات و پیشنهادات کاربردی جدیدی در زمینه تخصص کارشناسان برتر در حوزه خود ارائه می‌کند. این ۵ مقاله‌ باعث ایجاد هم‌افزایی متقابل شده و به طور مشترک فرصت‌های مربوط به تسریع نوآوری در بخش‌های فناوری صنعتی اروپا را در افق زمانی ۲۰۲۰ مدنظر قرار داده و آنها را ارتقا می‌‌دهند.

 

 NMP EAG به دنبال تداوم اقدامات خود در زمینه فناوری‌های توانمندساز کلیدی؛ خوشه‌های پروژه‌ها و انتشار نتایج؛ افزایش نقش موسسه فناوری اروپا در همکاری بین‌المللی، و نوآوری هوشمند منطقه‌ای است. علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را به طور رایگان از اینجا دریافت نمایند.