گزارش عملکرد ۵ ساله OECD در زمینه ایمنی فناوری‌نانو

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با آغاز استفاده از نانومواد در کاربردهای تجاری، برنامه‌ای کاری برای تضمین کیفیت بالا، علمی بودن و انسجام بین‌المللی رویکردهای مورد استفاده در ارزیابی ریسک، در سال ۲۰۰۶ میلادی آغاز کرد.


سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با آغاز استفاده از نانومواد در کاربردهای تجاری، برنامه‌ای را برای تضمین کیفیت بالا، علمی بودن و انسجام بین‌المللی رویکردهای مورد استفاده در ارزیابی ریسک، در سال ۲۰۰۶ میلادی آغاز کرد. گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دستاوردهای مربوط به الزامات سلامت انسان و ایمنی زیست‌ محیطی نانومواد تولیدی را در این ۵ سال بررسی کرده است.

 

بر اساس این برنامه، OECD و کشورهای عضو آن به این نتیجه رسیدند که به طور کلی رویکردهای مورد استفاده موجود در زمینه آزمایش و ارزیابی مواد شیمیایی، جهت ارزیابی نانومواد نیز مناسب هستند، اما در عین حال باید برای برخی از ویژگی‌های خاص نانومواد تعدیل شوند.

 

بدیهی است مانند سایر مواد شیمیایی، نانومواد نیز دربرگیرنده چالش‌های خاصی است، اما در بیشتر موارد، این چالش‌ها از طریق روش‌های آزمایش و رویکردهای ارزیابی موجود رفع می‌شوند. در مواردی نیز روش‌های آماده‌سازی نمونه‌ها و انتخاب مقدار آنها برای آزمایش ایمن نیز باید تعدیل شوند. به همین ترتیب در برخی از آیین‌نامه‌های آزمایش نیز باید تغییراتی صورت گیرد، اما توسعه و تدوین رویکردهای کاملا جدید برای نانومواد ضروری نخواهد بود.

 

کشورهای عضو OECD با بررسی کلیه روش‌های موجود، تغییرات لازم برای استفاده از آنها در حوزه نانومواد را شناسایی و اجرا کرده‌اند. این کتابچه، فعالیت‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه بررسی الزامات ایمنی زیست محیطی و سلامت انسان مربوط به استفاده از نانومواد تولیدی را تشریح کرده است.

 

گزارش مذکور، برنامه‌های ایمنی نانوی OECD را در طی یک دوره ۵ ساله و از سال ۲۰۱۰-۲۰۰۶ ارائه کرده است. متن کامل این گزارش به طور رایگان از پایگاه اینترنتی OECD قابل دریافت است.