برچسب‌گذاری اجباری و داوطلبانه محصولات فناوری‌نانو

اتحادیه اروپا قانون جدیدی برای مدل برچسب‌گذاری محصولات نانو وضع کرد. بر اساس ین قانون عناصر نانو باید برچسب‌گذاری شده و کلمه نانو باید در داخل پرانتز قرار داده شود.


همانند بحث‌هایی که در حوزه مهندسی ژنتیک وجود داشت، چنین بحث‌هایی نیز در زمینه برچسب‌گذاری ویژه محصولات فناوری‌نانو وجود دارد. با در نظر گرفتن محصولاتی نظیر مواد غذایی، نساجی و …، معمولا تعهدات مربوط به برچسب‌گذاری، همزمان با ابزارهای قانونی موجود نظیر رویه‌های اعطای مجوز عمل می‌کنند. در نتیجه این امر، مصرف‌کنندگان با تصمیم‌گیری‌های خرید خود در مدیریت و ارزیابی ریسک مشارکت می‌کنند.

 

اگرچه الزامات مربوط به برچسب‌گذاری تا حدودی ابزارهای قانونی را تعدیل می‌کنند، اما ممکن است تعهدات قابل توجهی را برای طرف‌های متعهد ایجاد نماید. برچسب‌گذاری دارای نقش برجسته‌ای در زمینه کنترل ریسک و تدوین مقررات در حوزه فناوری‌‌نانو دارد. زمانی که ابزارهای قانونی موجود با محدویت مواجه می‌شوند، از ابزارهای اطلاعاتی نظیر اطلاعات مربوط به محصولات و هشدارها استفاده می‌شود.

 

چندین سال است که سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده و محیط زیست به طور ویژه خواستار برچسب‌گذاری محصولات نانو هستند تا از طریق آن مصرف‌کنندگان قادر باشند تا در زمان خرید تصمیمات درستی اتخاذ نمایند. در حالی که تاکنون برنامه‌های داوطلبانه به خاطر مخالفت بخش صنعت و فقدان تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان با ناکامی مواجه می‌شوند، در سال‌های آتی شاهد الزامات مربوط به برچسب‌گذاری گروه‌های خاصی از محصولات خواهیم بود که توسط اتحادیه اروپا تصویب می‌شوند.

 

در این راستا در این اتحادیه مدل برچسب‌گذاری ایجاد شده است. به همین منظور عناصر نانو باید برچسب‌گذاری شده و کلمه نانو باید در داخل پرانتز قرار داده شود. متن کامل این مقاله به طور رایگان از اینجا قابل دریافت است.