برگزاری دوره آموزشی سیار فناوری‌نانو در برزیل

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برزیل، برنامه آموزشی علوم‌نانوی نانوپروفسور (NanoProfessor) را در چارچوب ۵ دوره سیار فناوری‌نانو آموزش می‌دهد.


سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برزیل (SENAI)، با همکاری سازمان SESI (خدمات اجتماعی برای صنعت)، برنامه آموزشی علوم‌نانوی نانوپروفسور (NanoProfessor) که از برنامه‌های پیشگام دنیا در زمینه آموزشی عملی فناوری‌نانو برای دانشجویان مقطع لیسانس است را در چارچوب ۵ دوره سیار فناوری‌نانو آموزش می‌دهد.

 

این ۵ دوره سیار در قالب برنامه آموزشی فناوری‌نانوی Nanomundo اجرا می‌شوند. این کلاس‌ها مجهز به فناوری‌ها و دوره‌های برنامه آموزشی نانوپروفسور هستند. SENAI بزرگ‌ترین سازمان برزیل در زمینه آموزشی فنی و حرفه‌ای است، در حالی که SESI از سازمان‌های پیشگام این کشور در زمینه بهبود کیفیت زندگی کارگران و عناصر وابسته به آنها نظیر آموزش‌های پایه کیفیت برای دانشجویان است.

 

کلاس‌های سیار Nanomundo در حوزه فناوری‌نانو در یک زمان تا ۳۰ نفر را نیز می‌تواند گردهم آورده و در بین شبکه مدارس SENAI/SESI در سائوپائولو تردد نماید. هر کلاس Nanomundo مجهز به تجهیزات آموزشی برنامه نانوپروفسور نظیر سیستم نانوسنتز دسکتاپ NanoInk’s NLP 2000، میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و بهترین نوع میکروسکوپ فلورسنس است.

 

همچنین در کلاس‌های آموزشی Nanomundo از جزوات آموزشی برنامه نانوپروفسور نیز استفاده می‌شود. جزوات آموزشی نانوپروفسور و راهنمای آزمایشگاه آن به زبان پرتغالی ترجمه شده تا از این طریق از برنامه Nanomundo بیشتر حمایت کند.

 

مدرسان SENAI/SESI در یک برنامه آموزشی دو هفته‌ای فشرده که توسط تیم آموزش علمی نانوپروفسور ساماندهی شده بود، شرکت کرده‌اند.

به گفته پورفسور والتر ویکونی، رییس منطقه‌ای SENAI/SESI در سائوپائولو، با استفاده از برنامه آموزشی نانوپروفسور به عنوان اساس برنامه Nanomundo و ۵ کلاس سیار فناوری‌نانو، این اطمینان حاصل می‌شود که دانشجویان شبکه گسترده مدارس در سائوپائولو به آموزش پیشرفته فناوری‌نانو دسترسی پیدا کرده و برای مشاغل صنعت فناوری‌نانو مهیا شوند.