آغاز برگزاری دوره‌های آمادگی مسابقه ملی فناوری نانو

برگزاری دوره‌های آموزشی آمادگی آزمون سومین مسابقه ملی فناوری نانو با دو دوره عمومی، آغاز شد. دراین راستا دو دوره‌‌ عمومی آموزش فناوری نانو در روزهای ۱۸ آبان‌ تا ۱۰ آذرماه سال جاری بوسیله مرکز نانو فناوری شهید چمران برگزار خواهند شد.

برگزاری دوره‌های آموزشی آمادگی آزمون سومین مسابقه ملی فناوری نانو با دو دوره عمومی، آغاز شد. دو دوره‌‌ عمومی آموزش فناوری نانو در روزهای ۱۸ آبان‌ تا ۱۰ آذرماه سال جاری بوسیله مرکز نانو فناوری شهید چمران برگزار خواهند شد.

 

این دوره‌ها با هدف آماده‌سازی دانشجویان برای شرکت در سومین مسابقه ملی فناوری نانو، در دو گرایش فنی مهندسی و پزشکی-زیستی حول محورهای سومین مسابقه ملی فناوری برگزار می‌شوند. لازم به‌ذکر است به گفته مسئولین برگزاری این دوره‌ها، در پایان برگزاری هر دوره، به شرکت‌کنندگان گواهی حضور اعطا خواهد شد.

 

عناوین، مکان و زمان برگزاری هریک از دوره‌های آموزشی به قرار زیر است:

• دوره آموزشی عمومی نانو برای دانشجویان فنی و مهندسی و همچنین علوم پایه؛ دانشگاه امیرکبیر؛ روزهای ۱۹و ۲۶ آبان‌ماه و ۱۰ آذرماه سال جاری؛ و

• دوره آموزشی عمومی نانو برای دانشجویان علوم زیستی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی؛ روزهای ۱۸ و ۲۵ آبان‌ماه و ۲ آذرماه سال جاری.

لازم به ذکر است نهادهای ترویجی علاقمند به برگزاری دوره‌های آمادگی آزمون سومین مسابقه ملی فناوری نانو می‌توانند با مراجعه به صفحه ترویج پایگاه اینترنتی ستاد نانو، آیین‌نامه جدید حمایت از برگزاری ‌دوره‌های آموزشی را مشاهده نمایند. گفتنی است براساس آیین‌نامه جدید حمایت از برگزاری دوره‌های آمادگی آزمون‌های المپیاد نانو و مسابقه ملی فناوری نانو،‌ میزان مبلغ حمایت تشویقی هر نهاد برگزار کننده دوره به ازای نمره کسب شده در آزمون، ۸۰ درصد افزایش یافته است.