نهمین کنگره توسعه کاربرد فناوری نانو در صنعت سرامیک

انجمن سرامیک ایران، در راستای ارتباط علمی، پژوهشی و صنعتی ما بین دانشگاه و صنعت و بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی محققین این عرصه، نهمین کنگره سرامیک ایران را در اردیبهشت‌ماه سال ۹۲، در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد کرد. از جمله محورهای مورد بررسی مرتبط با فناوری نانو در این کنگره می‌توان به «نانوسرامیک‌ها و نانوفناوری» اشاره داشت.

انجمن سرامیک ایران، در راستای ارتباط علمی، پژوهشی و صنعتی ما بین دانشگاه و صنعت و بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی محققین این عرصه، نهمین کنگره سرامیک ایران را در اردیبهشت‌ماه سال ۹۲، در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد کرد.

 

اهداف برگزاری این کنگره، کمک به روند توسعه صنایع و شرکت‌های فعال در زمینه‌های مختلف صنعتی و علمی، و کمک به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتباط و تعالی صنایع کاشی‌،‌ شیشه، چینی و لعاب عنوان شده است.

 

از جمله محورهای مورد بررسی مرتبط با فناوری نانو در کنگره سرامیک ایران می‌توان به «نانوسرامیک‌ها و فناوری نانو» اشاره داشت. سرامیک‌های مهندسی پیشرفته، شیشه و شیشه سرامیک، لعاب و چینی، فرآیند ساخت سرامیک، پوشش‌های سرامیکی و کامپوزیتی، استراتژی و نقشه راه سرامیک، انرژی و محیط زیست و استاندارد، از دیگر موضوعات مورد بحث در این کنگره به شمار می‌روند.

 

در حاشیه برگزاری این کنگره، نمایشگاهی از آخرین دستاوردهای پژوهشی و صنعتی در زمینه‌های مختلف مواد اولیه، تجهیزات و محصولات سرامیک، در محل همایش برپا خواهد شد.

 

متقاضیان شرکت در این کنگره می‌بایست چکیده مقالات خود را تا پایان وقت اداری روز ۳۰ آبان‌ماه سال جاری بر روی پایگاه اینترنتی کنگره، بارگذاری کنند. گفتنی است، ارسال چکیده مقالات از طریق پست و پست الکترونیکی،‌ مورد قبول نیست.