ارتقای رقابت‌پذیری اروپا در ادوات میکرو و فناوری‌نانو

پروژه کورونا با گردهم آوردن طراحان، تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان ادوات، موسسات تحقیقاتی و استفاده‌کنندگان نهایی، چالش‌های فناوری پیش‌روی صنعت را رفع می‌کند.

پروژه‌ای که توسط اتحادیه اروپا و برای بهبود و موفقیت رقابت‌پذیری اروپا در حوزه ادوات میکرو و نانو تامین مالی شده بود، منجر به توسعه موفقیت‌آمیز متدولوژی مهندسی مشتری‌محور شده است. دستاوردهای این پروژه، در نهایت دامنه گسترده‌ای از صنایع اروپا که به این فناوری‌ها وابسته هستند را منتفع خواهد کرد.

 

ادوات مبتنی بر فناوری‌ میکرو و نانو در تولید محصولات صنایع مختلفی نظیر خودروسازی، محصولات مصرفی و کاربردهای پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ارتقای رقابت‌پذیری در ادوات میکرو و فناوری‌نانو، باعث بهبود کیفیت و ارائه عملکردهای جدید شده و بنابراین منجر به ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید اروپا خواهد شد.

 

پروژه کورونا (CORONA) با گردهم آوردن طراحان، تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان ادوات، موسسات تحقیقاتی و استفاده‌کنندگان نهایی، چالش‌های فناوری پیش‌روی صنعت را رفع می‌کند. هدف کلی پروژه مذکور، کاهش زمان توسعه است که یکی از عناصر اساسی رقابت‌پذیری در این حوزه به شمار می‌رود.

 

در حالی که تولیدکنندگان ادوات فناوری میکرو و ‌نانو در اروپا، شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) هستند و این شرکت‌ها از روش‌های مهندسی دانش‌محور استفاده می‌کنند، لذا این پروژه همکاری بین شرکت‌ها را بهبود داده و بنابراین از عوامل کلیدی ارتقای جایگاه اروپا در بازار این ادوات محسوب می‌شود.

 

پروژه اروپایی CORONA با هزینه ۴٫۴ میلیون یورویی منجر به توسعه ابزارهای نرم‌افزاری برای مهندسی محصول مشتری‌محورشده است. پروژه مذکور توسط انجمن فناوری میکرو اروپا (IVAM) مدیریت شده و ۱۱ سازمان از کشورهای مختلف با آن همکاری می‌کنند.