ساخت مرکز بین‌المللی فناوری‌نانو در کشور زیمباوه

موسسه «لیزر، فتونیک و بیوفتونیک»، از مراکز تحقیقاتی دانشگاه بوفالو، و مرکز تعالی بیوانفورماتیک و علوم زیستی دانشگاه ایالتی نیویورک با امضای توافق‌نامه‌ای به دنبال ساخت «مرکز بین‌المللی فناوری‌نانوی زیمباوه» هستند.


موسسه «لیزر، فتونیک و بیوفتونیک»، از مراکز تحقیقاتی دانشگاه بوفالو، و مرکز تعالی بیوانفورماتیک و علوم زیستی دانشگاه ایالتی نیویورک با امضای توافق‌نامه‌ای به دنبال ساخت «مرکز بین‌المللی فناوری‌نانوی زیمباوه» هستند.

 

۱۴درصد جمعیت کشور آفریقایی زیمباوه مبتلا به ایدز هستند که برای درمان آنها به فرمول‌ها و داروهای جدیدی نیاز است. در این راستا و برای بررسی این موضوع، موسسه «لیزر، فتونیک و بیوفتونیک (ILPB)»، از مراکز تحقیقاتی دانشگاه بوفالو (UB)، و مرکز تعالی بیوانفورماتیک و علوم زیستی دانشگاه ایالتی نیویورک با امضای توافق‌نامه‌ای با همکاری دانشگاه زیمباوه (UZ) و دانشگاه فناوری شین‌هویی (CUT)، به دنبال ساخت «مرکز بین‌المللی فناوری‌نانوی زیمباوه» (ZINC) –یک برنامه ملی تحقیقات فناوری‌نانو- هستند.

 

این برنامه همکاری، عمدتا بر تحقیقات حوزه نانوپزشکی و حسگرهای زیستی در دانشگاه زیمباوه و حوزه انرژی در دانشگاه فناوری شین‌هویی تمرکز خواهد داشت.

 

سر منشا ساخت «مرکز بین المللی فناوری‌نانوی زیمباوه» (ZINC)، برنامه بین‌المللی تحقیقات و آموزش ایدز (AITRP) و مرکز بین‌المللی NIH Fogarty است که در سال ۲۰۰۸ میلادی با اعطای کمک مالی به UB و UZ به دنبال انجام آموزش‌های تحقیقاتی HIV و ظرفیت‌سازی در کشور زیمباوه و سایر کشورهای آفریقای جنوبی بود.

 

ZINC پلت‌فورم آموزش و تحقیقات بین‌المللی بلندمدت را در حوزه فناوری‌نانو ایجاد خواهد کرد و بر حوزه‌هایی تمرکز خواهد نمود که جایگاه کشور زیمباوه را ارتقا داده و توسعه فناوری‌نانو را به عنوان منشا رشد تجاری این کشور بهبود خواهد داد.

 

همکاری UB، ILPBو TPRC نشان‌دهنده این امر است که توسعه حوزه‌هایی نظیر داروشناسی و درمان به طور فزاینده‌ای با حوزه‌های نوظهور علوم نانو ارتباط دارد. به همین منظور در ابتدای امر، تیم تحقیقاتی مورد نظر بر حوزه‌ کاربردهای نانو زیست‌فناوری و نانوپزشکی در مراقبت‌های بهداشتی تمرکز خواهد داشت.