فراخوان جذب مشاور حقوقی، بازرگانی و گمرک در کریدور

مؤسسه خدمات فناوری تا بازار در راستای ارتقای بخش مشاوره خود، طی فراخوانی از متخصصان حوزه‌های حقوقی‌،‌ بازرگانی و گمرکی ‏برای همکاری دعوت به عمل آورده است.‏

‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

‎ مؤسسه خدمات فناوری تا بازار در راستای ارتقای بخش مشاوره خود، طی فراخوانی از متخصصان حوزه‌های حقوقی‌،‌ بازرگانی و گمرکی ‏برای همکاری دعوت به عمل آورده است.‏

 

طبق این فراخوان مؤسسه خدمات فناوری تا بازار به منظور توسعه ارائه خدمات مشاوره به شرکت‌های دانش‌بنیان، ارتقای بخش پیشخوان ‏مشاوره و تکمیل بانک اطلاعات خود، در زمینه‌های مشاوره حقوقی بین‌المللی (تدوین و عقد قراردادهای بین‌المللی)، مشاوره در حوزه ‏بازرگانی و مشاوره در زمینه گمرک و ترخیص کالا، مشاور جذب می‌کند.‏

 

داشتن سابقه آکادمیک، اجرایی و مدیریتی مرتبط از جمله شرایط اولیه ذکر شده در این فراخوان است. متقاضیان می‌توانند سوابق و ‏اطلاعات تماس خود را از طریق پست الکترونیک ‏ghasemi@tmsc.ir‏ به موسسه ارسال کنند.‏ ‎
 

‎ ‎ ‎ ‎‎