بررسی حمایت‌های تشویقی ستاد نانو در وبینار ۱۹ دی‌ماه ‏

ستاد توسعه فناوری نانو، پنجمین وبینار از مجموعه وبینارهای آموزشی نیازهای حوزه پژوهش را، با عنوان «آشنایی با آیین‌نامه‌های ‏کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد نانو»، در تاریخ ۱۹ دی‌ماه سال جاری، راس ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد کرد.‏ این وبینار به جزئیات آیین‌نامه‌های ‏مربوط به فعالیت‌های پژوهشی مشمول حمایت تشویقی ستاد نانو اختصاص دارد. ‏

‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

‎ ستاد توسعه فناوری نانو، پنجمین وبینار از مجموعه وبینارهای آموزشی نیازهای حوزه پژوهش را، با عنوان «آشنایی با آیین‌نامه‌های ‏کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد نانو»، در تاریخ ۱۹ دی‌ماه سال جاری، راس ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد کرد.‏ ‎ ‎

 

مباحثی که در این وبینار توسط مهندس داوود کاظمی دبیر کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد نانو ارائه خواهد شد، به جزئیات ‏آیین‌نامه‌های مربوط به فعالیت‌های پژوهشی مورد تایید ستاد نانو، اختصاص دارد. سرفصل‌های مورد بحث در این وبینار مطابق با فعالیت‌های ‏پژوهشی مورد حمایت ستاد، از جمله پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، چاپ مقاله‎ISI، چاپ مقاله علمی و پژوهشی داخلی، ارائه مقاله ‏در کنگره خارجی و …،‌ تعیین شده است. لیست کامل موارد مشمول حمایت و آیین‌نامه آنها در صفحه حمایت تشویقی موجود است.‏

 

علاقمندان به شرکت در این وبینار آموزشی می‌توانند با مراجعه به‎ ‎صفحه کاربری خود‎ ‎نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. شایان ذکر است، پس ‏از برگزاری این وبینار آموزشی، طی آزمونی به شرکت‌کنندگان گواهی حضور از سوی ستاد نانو اعطا خواهد شد.‏

 

گفتنی است، تاکنون مباحثی با عناوین «معیارهای ارزیابی نشریات علمی»، «فلسفه نشر علمی و انواع آن»، «آشنایی با نمایه‌های علمی ‏بین‌المللی» و «چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟» در مجموعه وبینارهای نیازهای حوزه پژوهش ارائه شده است.‏ ‎
 

‎ ‎ ‎ ‎‎