حمایت یک میلیارد ریالی از مروجین فناوری نانو در سال۹۱‏

چهارمین مرحله حمایت تشویقی نهادهای ترویجی فناوری نانو پرداخت شد. ‏ستاد توسعه فناوری نانو در سال ۱۳۹۱ مبلغ ۱٫۰۹۸٫۲۷۲٫۳۸۸ ریال بابت حمایت از برگزاری دوره‌های آموزشی پرداخت کرده است. ‏

چهارمین مرحله حمایت تشویقی نهادهای ترویجی فناوری نانو پرداخت شد. ستاد توسعه فناوری نانو در سال ۱۳۹۱ در مجموع مبلغ  ‏‏۱٫۰۹۸٫۲۷۲٫۳۸۸ریال را طی چهار مرحله، بابت حمایت از  برگزاری دوره‌های آموزشی در دو سطح دانش‌آموزی و دانشجویی پرداخت کرده ‏است. ‏

در چهارمین مرحله از حمایت‌های تشویقی صورت گرفته، ۲۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ میلیون ریال حمایت تشویقی در تاریخ ۳۰ آذر ماه سال جاری، به ‏مروجان فناوری نانو پرداخت شده است. ‏

شرح مبالغ حمایتی پرداخت شده در چهارمین مرحله از حمایت‌های تشویقی، برای برگزاری دوره‌های آموزشی در دو سطح دانش‌آموزی و ‏دانشجویی، به قرار زیر است:‏

دانش‌آْموزی

نوع
برنامه

تعداد

سمینار
ترویجی دبیران

۲

سمینار
ترویجی دانش آموزی

۱۶

کارگاه
آموزشی آمادگی المپیاد دانش آموزی دختران و پسران

۷

مجموع

۲۵

دانشجویی

نوع
برنامه

 تعداد

سمینار
ترویجی دانشجویی

۷

کارگاه
آموزشی آمادگی مسابقه دانشجویی

۱

مجموع

۸

لازم به ذکر است، بر اساس آیین‌نامه حمایت تشویقی، از برگزاری سمینارهای ترویجی دانش‌آموزی و دبیران در هر استان تا سقف ۵ ‏میلیون تومان حمایت خواهد شد. نهادهای ترویجی می‌توانند با توجه به سقف حمایت باقیمانده از هر استان، نسبت به برگزاری سمینارهای ‏ترویجی دانش آموزی و دبیران اقدام کنند. جزئیات کامل حمایت تشویقی پرداخت شده در سال ۹۱ و مبالغ تشویقی پرداخت شده به هر استان ‏از اینجا ‏ قابل دریافت است.‏