تشکیل بانک اطلاعاتی محصولات فناوری‌نانو در دانمارک

کمیته حمایت از مصرف کننده با همکاری کمیته بوم‌شناسی دانمارک، یک بانک ‏اطلاعاتی طراحی و توسعه داده‌اند که به مصرف‌ کنندگان این کشور کمک می‌کند ‏تا بیش از ۱۲۰۰ محصول حاوی نانومواد را شناسایی نمایند. ‏

کمیته حمایت از مصرف کننده با همکاری کمیته بوم‌شناسی دانمارک، یک بانک اطلاعاتی ‏طراحی و توسعه داده‌اند که به مصرف‌ کنندگان این کشور کمک می‌کند تا بیش از ۱۲۰۰ ‏محصولی که ممکن است حاوی نانومواد باشند را شناسایی نمایند. پایگاه داده فناوری‌نانو، حق ‏انتخاب را برای مصرف‌کنندگان این کشور فراهم می‌کند. ‏

فناوری‌نانو حوزه نسبتا جدیدی است که در حال حاضر در محصولات روزمره استفاده ‏می‌شود، اما هنوز اثرات بالقوه مضر استفاده از این فناوری شناخته نشده است.
 ‏
کمیته حمایت از مصرف کننده وکمیته بوم‌شناسی دانمارک، برضرورت برچسب‌گذاری ‏اجباری محصولات نانو تاکید دارند و بر اساس تصمیمات گرفته شده، از تابستان سال ۲۰۱۳، ‏تمامی محصولات بهداشتی حاوی نانومواد باید برچسب‌گذاری شوند. به اعتقاد لون میکل سن، ‏کارشناس مواد شیمیایی کمیته بوم‌شناسی دانمارک، «برچسب‌گذاری محصولات نانو  باعث ‏می‌شود تا مصرف‌کنندگان بدانند که کجا نانومواد استفاده می‌شوند. با این وجود، فرایند ‏برچسب‌گذاری، باید به تمامی بخش‌ها تسری یافته و محدود به بخش‌های خاصی نشود.  ‏

به گفته لون میکل سن، «این اطمینان وجود دارد که استفاده از فناوری‌نانو ایمن بوده و ‏قانون‌گذاری مناسبی در این زمینه صورت می‌گیرد. با این وجود، ضروری است تا با ‏برچسب‌گذاری محصولات فناوری‌نانو، مشتریان در این حوزه حق انتخاب داشته باشند».‏

این دو سازمان امیدوارند که نسخه انگلیسی این بانک اطلاعاتی به مصرف‌کنندگان سایر ‏کشورها نیز کمک نماید. همچنین انتظار می‌رود، مصرف‌کنندگان محصولات حاوی نانو یا ‏محصولاتی را که ادعا می‌شود حاوی نانو هستند را به این بانک گزارش نمایند.   ‏