کشورهای برتر در ثبت اختراعات فناوری نانو در سال ۲۰۱۲ ‏

براساس بررسی صورت گرفته توسط ‏statnano.com‏ تا پایان دسامبر ۲۰۱۲، حدود ۲۷۳۵۰ اختراع مرتبط با فناوری نانو در اداره ‏ثبت اختراعات آمریکا (‏USPTO‏) منتشر شده است.

بر اساس بررسی صورت گرفته توسط ‏Statnano‏ تا پایان دسامبر ۲۰۱۲، در حدود ۲۷۳۵۰ اختراع مربوط به ‏فناوری نانو در اداره ثبت اختراعات آمریکا (‏USPTO‏) منتشر شده است که از این تعداد آمریکا با ‏‎۱۵۶۹۵‎‏ ‏اختراع منتشر شده، ۵۷ درصد از کل اختراعات منتشر شده را به خود اختصاص داده و در جایگاه اول قرار ‏گرفته است. پس از آن کشورهای ژاپن، کره جنوبی و تایوان در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند. ‏

بررسی‌ها نشان می‌دهد کره جنوبی و تایوان نسبت به سال‌های گذشته یک پله رشد داشته‌اند، درحالیکه ‏آلمان با یک پله نزول در رده پنجم قرار گرفته است. مطابق جدول زیر که عناوین و تعداد اختراعات ۳۰ ‏کشور دارای بیشترین تعداد اختراعات درسال ۲۰۱۲ را نشان می‌دهد، کشورهای آسیای شرقی توجه خاصی ‏به تولید فناوری نانو و بازارهای فناوری آمریکا داشته‌اند.‏

‏۳۰ کشور برتر بر اساس تعداد اختراعات منتشر شده در فناوری نانو در سال ۲۰۱۲ ‏

Rank

Country

USPTO

EPO

۱

USA

۱۵۶۹۵

۸۴۹

۲

Japan

۳۵۱۳

۹۴۲

۳

South Korea

۱۳۲۰

۲۳۷

۴

Taiwan

۱۰۵۵

۲۴

۵

Germany

۹۶۹

۳۵۳

۶

France

۶۲۵

۱۳۸

۷

China

۵۴۹

۸۷

۸

UK

۴۷۵

۶۵

۹

Netherlands

۴۰۷

۸۹

۱۰

Canada

۳۹۰

۳۹

۱۱

Switzerland

۲۸۹

۱۱۸

۱۲

Belgium

۲۳۴

۶۲

۱۳

Australia

۱۶۱

۱۹

۱۴

Singapore

۱۵۹

۱۱

۱۵

Sweden

۱۵۶

۱۵

۱۶

Italy

۱۳۸

۴۳

۱۷

Denmark

۱۱۹

۱۲

۱۸

India

۱۱۷

۵

۱۹

Spain

۱۰۷

۶۹

۲۰

Finland

۹۶

۱۲

۲۱

Ireland

۶۳