بررسی روند توسعه فناوری‌نانو در اسکاتلند

در کشور اسکاتلند فناوری‌نانو از دهه ۱۹۸۰ توسعه یافته و امروزه در رشته‌های مختلفی نظیر علوم زیستی، الکترونیک، غذا و سایر فناوری‌ها تکامل یافته است.

اسکاتلند با جمعیت ۵٫۲۵ میلیون نفری،  بخشی از بریتانیای کبیر بوده و شامل بیش از ۷۹۰ جزیره است. در این کشور فناوری‌نانو از دهه ۱۹۸۰ توسعه یافته و امروزه در رشته‌های مختلفی نظیر علوم زیستی، الکترونیک، غذا و سایر فناوری‌ها تکامل یافته است. به خاطر تمرکز شرکت‌های الکترونیک در شهرهای ادینبرگ و گلاسگو، بیشتر شرکت‌های نانوالکترونیک این کشور در این مناطق مستقر هستند.

سازمان‌های فناوری‌نانو در اسکاتلند

Scotland IS؛ این سازمان به ارتقای جایگاه جهانی فناوری‌نانو در اسکاتلند کمک می‌کند.

مرکز فناوری‌های توانمندساز اسکاتلند (SCET)؛ این سازمان به شرکت‌های اسکاتلندی کمک می‌کند تا با بررسی و بهره‌برداری از آخرین فناوری‌ها، به توسعه دانش، محصولات، خدمات و سیستم‌های جدید و موجود بپردازند.

موسسه فناوری‌نانو؛ این موسسه از پیشگامان جهانی حوزه آموزش فناوری‌نانو بوده و اطلاعاتی را برای دولت، دانشگاه و صنعت فراهم می‌کند.

مرکز تحقیقات بین‌رشته‌ای ایمنی نانومواد (SnIRC)؛ این مرکز خدماتی نظیر الگوبرداری از آزمایش‌های سم‌شناسی، مدل‌سازی سم‌شناسی، ارزیابی انتشار در محیط کار، رویکردهای ارزیابی ریسک و … را ارائه می‌کند.

شرکت‌های فناوری‌نانو
 
شرکت فناوری‌نانوی کِلوین (KNT)؛ این شرکت‌راهکارهای مربوط به سنتز فناوری‌نانو را به صنعت و دانشگاه ارائه می‌کند.

سایر شرکت‌های مطرح فعال در حوزه علم و فناوری‌نانو عبارتند از: شرکت کاسکید تکنولوژی؛ شرکت CelluComp؛ شرکت مِم‌استار؛ شرکت NiTech Solutions؛ و کوانتوم فیلامنت تکنولوژی (QFT).

آموزش فناوری‌نانو

درکشور اسکاتلند دانشگاه‌های مطرحی وجود دارند که فرصت‌های آموزشی و تحقیقاتی بسیاری را در حوزه فناوری‌نانو ارائه می‌کنند.

دانشگاه گلاسگو. این دانشگاه مراکز علوم نانوی زیر را توسعه داده است: مرکز تعیین مشخصات نانوی کِلوین؛ مرکز تحقیقات نانوالکترونیک؛ مرکز نانوسنتز جیمز وات؛ مرکز مهندسی سلولی؛ و مرکز تحقیقات بین رشته‌ای نانوزیست‌فناوری.

دانشگاه دوندی (Dundee University). دو بخش این دانشگاه دارای برنامه‌های مبتنی بر فناوری‌نانو است.

دانشگاه ادینبرگ. برخی از مراکز فناوری‌نانو که توسط این دانشگاه توسعه یافته‌اند عبارتند از: موسسه سیستم‌های میکرو و نانوی منسجم؛ مرکز فناوری‌ ژنومیک اسکاتلند؛ مرکز تصویربرداری و دستکاری میکرو؛ و … .

دانشگاه Strathclyde، دانشگاه هرویت وات، دانشگاه اسکاتلند غربی، دانشگاه سنت اندرو، دانشگاه روبرت گوردون و دانشگاه آبردین.

پیشرفت‌های اخیر فناوری‌نانو

طی دو سال گذشته، فناوری‌نانو به طور قابل توجهی در اسکاتلند توسعه یافته به طوری که در حال حاضر حدود ۲۰۰ دانشمند در حوزه فناوری‌نانو در این کشور فعال هستند. اسکاتلند از نظر سرانه محققان فناوری‌نانو در بریتانیای کبیر رتبه نخست را در اختیار دارد.

این کشور یکی از مراکز فعال در حوزه تحقیقات فناوری‌نانو بوده و در زمینه توسعه تجاری و تحقیقات این حوزه، خوش‌آتیه خواهد بود.