مدیریت فناوری‌نانو با آینده‌نگاری در حوزه بیمه مسوولیت

شرکت بین‌المللی بیمه اتکایی جن‌رِ در قالب مقاله‌ای با عنوان «مدیریت فناوری‌نانو با آینده‌نگاری در حوزه بیمه مسوولیت»، ریسک‌های بالقوه کاربردهای فناوری‌نانو را از منظر شرکت‌های بیمه تشریح کرد.

شرکت بین‌المللی بیمه اتکایی جن‌رِ (Gen Re)، موضوع بیمه مسوولیت فناوری‌نانو را بررسی کرده است. این شرکت در قالب مقاله‌ای با عنوان «مدیریت فناوری‌نانو با آینده‌نگاری در حوزه بیمه مسوولیت»، ریسک‌های بالقوه کاربردهای فناوری‌نانو را از منظر شرکت‌های بیمه تشریح کرده و راهبردهایی را برای فعالیت آینده‌نگاری ارائه می‌کند. گزارش جدید به طور مشخص یک ابزار «پایش ریسک ۳۶۰ درجه» را پیشنهاد می‌کند.
 
از آنجایی که در کشورهای مختلف دنیا نانومواد در محصولات و صنایع مختلف استفاده می‌شود، لذا مردم در مواجه با آنها تاحدی احساس خطر می‌کنند. این سناریو، صنعت بیمه مسوولیت را به خاطر پتانسیل ضرر در این زمینه، آسیب‌پذیر کرده است.  با توجه به پیچیدگی فناوری‌نانو، صنعت بیمه برای بررسی جزییات موضوعات عمده ریسک در این حوزه کاملا هشیار بوده و علاوه بر پیش‌بینی ریسک‌های مربوط به آن، مکانیزم‌هایی نیز برای کارشناسی بیمه در این زمینه طراحی و توسعه داده تا بتواند به طور مناسب فناوری‌نانو را پوشش دهد.

هر چند که در حال حاضر و از دیدگاه یک شرکت بیمه، تنها برخی مواقع جزییات کاربردهای  فناوری‌نانو در حد قابل قبول و مورد نیاز بررسی می‌شوند. این وضعیت در صنعت بیمه به اصطلاح «دوره انتظار» نامیده می‌شود.

در حال حاضر باید زمانی که بیمه مسوولیت را انجام می‌دهیم، به فناوری‌نانو نیز توجه کنیم. در این راستا، باید فرایندی را آغاز کنیم که به طور نظام‌مند با این فناوری‌ها و ریسک‌های بالقوه آنها از منظر  بیمه  ارتباط داشته باشند. اولین گام در این عرصه، ایجاد شفافیت در مجموعه بیمه شونده است. در گام بعدی بیمه‌کنندگان مسوولیت باید به دنبال پایش و تجزیه و تحلیل ریسک باشند.  

متن کامل این مقاله به طور رایگان از اینجا قابل دریافت است.