دومین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی از نگاه دوربین

دومین دوره توانمندسازی نیروهای انسانی فناوری نانو که به مدت سه روز از ۲۵ تا ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۱ در محل مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب برگزار شده بود، به کار خود پایان داد.

دومین دوره توانمندسازی نیروهای انسانی فناوری نانو که به مدت سه روز از ۲۵ تا ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۱ در محل سازمان ‏پژوهش‌های علمی و صنعتی، مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب (شهریار) برگزار شده بود، به کار خود پایان داد. در ادامه گزارش تصویری این اردو آمده است.

thumbnail_c723f9830a2bf18b08b864a09c813c

thumbnail_181e63e2dd79511b90287b6f4ce2b3

شروع برنامه افتتاحیه از ساعت ۹ روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۱
thumbnail_452863b0afb5c6beaae9a84a102d77

thumbnail_3180e4851e9c2698eaba875e4c42bc

filereader.php?p1=main_ef6a4207dd89cbb26

گروه‌بندی دانشجویان برای مسابقه سرمایه‌گذاری:
filereader.php?p1=main_2c022dadd3565c44b

filereader.php?p1=main_fb100c814007ed62a

filereader.php?p1=main_9cece8b9554257a6d

filereader.php?p1=main_4b02621517fd74d7d

کارگاه‌های آموزشی:
filereader.php?p1=main_6907145bad37cbe71
(کارگاه جستجوی پتنت)

filereader.php?p1=main_b1315823b9433d01d
(کارگاه از دانشجویی تا کارآفرینی)

filereader.php?p1=main_fe14e2284ffa90cba
(کارگاه تجاری سازی فناوری نانو)

filereader.php?p1=main_3b66f793a2fd02bcc
و
filereader.php?p1=main_ae7d196eff949426a
و
filereader.php?p1=main_0805f9c1a14beaf82
(کارگاه تجارب کارآفرینان موفق)

جلسات گروهی مسابقه سرمایه‌گذاری:
filereader.php?p1=main_8e42ac41a685f874f

filereader.php?p1=main_3c2edf8fe03eee3b4

filereader.php?p1=main_86447afeb78a1f78f

filereader.php?p1=main_215f68293f2d16f1f

filereader.php?p1=main_d3d0da2f908644a2f

filereader.php?p1=main_083fc33caa15ffdb4

مراسم اختتامیه:

filereader.php?p1=main_7aa66830fa131d8c6

filereader.php?p1=main_57fcec650e6fb0817
و
filereader.php?p1=main_3f7c080517181678e
و
filereader.php?p1=main_43bf096ce8767554d
اعطای جوایز شرکت‌کنندگان در مسابقه سرمایه‌گذاری