همکاری پیشگامان فناوری‌نانوی انگلیس برای توسعه فناوری‌نانو

پیشگامان فناوری‌ میکرو و نانو در کشور انگلیس برای کسب و کارهای مختلف این کشور این امکان را فراهم خواهند کرد تا به تخصص و تسهیلات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

پیشگامان میکرو و فناوری‌نانو در کشور انگلیس برای کسب و کارهای مختلف این کشور این امکان را فراهم خواهند کرد تا از طریق یک پیمان کسب و کاری جدید، به تخصص و تسهیلات مورد نیاز دسترسی داشته باشند. این مشارکت جدید از نوآوری حوزه‌های مختلف صنعتی حمایت خواهد کرد و زندگی شهروندان انگلیسی در زمینه‌های مختلف از تشخیص پزشکی گرفته تا صنایع دفاع و امنیت، هوا فضا و الکترونیک را تحت تاثیر قرار خواهد گذاشت.

دانشگاه گلاسگو با همکاری کمیته تسهیلات علم و فناوری (STFC) و شرکت فناوری‌نانوی کلوین (KNT)، پیمان مشترک Kelvin-Rutherford را تشکیل داده‌اند تا در قالب آن با یکپارچه کردن منابع گسترده خود، یک خدمت کامل فناوری‌نانو، از طراحی ادوات از طریق شبیه‌سازی رایانه گرفته تا تولید و ارزیابی آمادگی برای تولید انبوه یک محصول را ارائه نمایند.
 
پیمان Kelvin-Rutherford این امکان را برای کسب و کارها فراهم می‌کند تا به آسانی به تخصص گسترده تحقیق و توسعه، طراحی، شبیه‌سازی و تسهیلات تولیدی در سطح کلاس جهانی دسترسی داشته باشند.

به گفته پرفسور جان ومرسلی، از مدیران STFC، هدف  STFC از این پیمان، فراهم کردن امکان دستیابی کسب و کارهای بیشتر، برای بهره‌برداری از فرصت‌های حوزه فناوری‌نانو است.

دکتر برندان کسی، مدیر عامل شرکت کلوین، نیز در اینبار گفت: «مزایای حاصل از فناوری‌های مشترک، تخصص و شبکه‌های کسب و کاری این پیمان، مسیری را برای شرکت‌های انگلیسی فراهم می‌کند تا به سرعت بتوانند در عین اینکه ارزش بیشتری ایجاد می‌نمایند، محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند».