توجه ویژه تایلند به آموزش فناوری‌نانو

وزارت علم و فناوری تایلند با همکاری وزارت آموزش این کشور به دنبال آغاز برنامه آموزشی در حوزه فناوری‌نانو است تا در قالب آن از راهبرد توسعه این کشور حمایت کند.

وزارت علم و فناوری تایلند با همکاری وزارت آموزش این کشور به دنبال آغاز برنامه آموزشی در حوزه فناوری‌نانو است تا در قالب آن از راهبرد توسعه این کشور حمایت کند.

وزارت علم و فناوری و وزارت آموزش با همکاری یکدیگر به دنبال مشارکت و حمایت از برنامه راهبردی دولت تایلند جهت ارتقای اقتصاد این کشور از طریق «بهبود زنجیره ارزش» هستند. این دو وزارتخانه، حوزه‌های مرتبط با کودهای شیمیایی نانو و پارچه‌های چندکارکردی را به عنوان اولویت‌های همکاری خود شناسایی کرده‌اند.

وزارت علم و فناوری تایلند به دنبال این است تا از طریق آژانس ملی توسعه علمی (NSTDA) و وزارت آموزش، با مرکز ملی فناوری‌نانوی (NANOTEC) این کشور همکاری کند. این وزارتخانه به دنبال این است تا در چارچوب کمیسیون آموزش حرفه‌ای (VEC) و همکاری مربیان علمی، سطح دانش و آگاهی حوزه فناوری‌نانو برای توسعه برنامه‌های آموزشی و تاسیس مراکز آموزشی در استان‌های اصلی را از طریق مدیریت VEC ارتقا دهد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، اولین دوره از ۴ دوره آموزشی برنامه‌ریزی شده، از چهارم آوریل سال ۲۰۱۳ در پارک علوم تایلند برگزار خواهد شد. در این راستا، بیش از ۵۰ مربی آموزش فنی و حرفه‌ای تایید و انتخاب شده‌‌اند تا در اولین برنامه آموزشی که در ۶ آوریل خاتمه می‌یابد، همکاری نمایند.

به گفته وُراوات، وزیر علم و فناوری این کشور، «فعالیت‌‌های وزارت علوم باید قابل دسترسی بوده و این وزارتخانه باید نقش عملیاتی برای عامه مردم داشته باشد». «تصمیم  برای همکاری با VEC یک همکاری تکمیلی محسوب می‌شود، زیرا که VEC می‌تواند نقش عملیاتی ایفا نموده و آژانس‌های تحقیقاتی زیرمجموعه وزارت علوم می‌توانند از این برنامه حمایت فنی کنند».