‏شهریور ۹۲؛ دومین همایش مورد تایید ستاد نانو در سال ۹۲

کنفرانس فیزیک ایران و هجدهمین همایش دانشجویی فیزیک از ۴ تا ۷ شهریور ماه‎۱۳۹۲ ‎‏ به همت انجمن فیزیک ایران در دانشگاه بیرجند برگزار می‌شود.

کنفرانس فیزیک ایران و هجدهمین همایش دانشجویی فیزیک از ۴ تا ۷ شهریور ماه‎۱۳۹۲ ‎‏ به همت انجمن فیزیک ایران در دانشگاه بیرجند برگزار می‌شود. این همایش ‏از جمله همایش‌های مورد تایید ستاد نانو برای دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی پایان‌نامه‌ها به شمار می‌رود.‏

از اینرو دانشجویانی که پروپوزال پایان نامه آنها در مرحله اول موردتأیید ستاد قرار گرفته می‌توانند با ارائه مقاله‌ مرتبط با پایان‌نامه در کنفرانس، نسبت به ‏دریافت مرحله دوم حمایت‌های تشویقی پایان نامه خود اقدام کنند‎.‎

محورهای همایش فوق عبارتند از:‏
•    فیزیک‌ ذرات‌ بنیادی‌ و میدان‌ها‎ ‎
•    فیزیک‌ هسته‌ای‌ ‏
•    فیزیک‌ اتمی‌ و مولکولی‌ ‏
•    الکترومغناطیس، اپتیک، آکوستیک، انتقال گرما، مکانیک کلاسیک و دینامیک شاره‌ها ‏
•    فیزیک گازها، پلاسماها و تخلیه‌‌های الکتریکی ‏
•    ماده‌ چگال‌: ساختار، ویژگی‌های مکانیکی‌ و حرارتی ‏
•    ماده‌ چگال: ساختار الکترونی‌، ویژگی‌های الکتریکی‌، مغناطیسی‌، و اپتیکی ‏
•    فیزیک‌ میان‌رشته‌ای و حوزه‌هایی‌ از‌ علم‌ و فناوری‌ که با آن مرتبط‌ند ‏
•    ژئوفیزیک‌، نجوم‌، و اخترفیزیک

همچنین در این همایش کارگاه‌های آموزشی با عناوین زیر برگزار می‌شود:‏
•    مدرسه اسپینترونیک و ولی‌ترونیک ‏
•    مدرسه نوبل فیزیک ۲۰۱۲ ‏
•    مدرسه کیهان‌شناسی: ماده تاریک یا تصحیحی بر گرانش؟‎ ‎
•    مدرسه نانوفیزیک‎ ‎

گفتنی است متقاضیان دریافت حمایت تشویقی لازم است علاوه بر حضور فعال در کنفرانس، در یکی از کارگاه‌های اعلام شده در کنفرانس نیز شرکت کنند و بهمراه گواهی ارائه ‏مقاله خود، گواهی شرکت در کارگاه را نیز به ستاد نانو ارائه دهند.‏

دانشجویان فرصت دارند تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری از طریق سامانه انجمن فیزیک، برای ثبت‌نام و ارسال مقاله در کنفرانس فیزیک ایران اقدام کنند.‏‎
طبق اعلام دبیرخانه کنفرانس اولویت ثبت‌نام با اعضای انجمن فیزیک و ارائه‌دهندگان مقاله است و در صورت فراهم بودن امکانات و به‌تشخیص کمیتۀ اجرایی، سایر ‏متقاضیان نیز پذیرفته خواهند شد. ‏