ابزارهای داوطلبانه سیاست‌گذاری فناوری‌نانو ‏

پروفسور کلر آپلت با بررسی طرح‌های داوطلبانه موجود در حوزه فناوری‌نانو، ‏خاطرنشان می‌سازد که این طرح‌ها، اثرات اندکی بر حوزه سیاست‌گذاری فناوری‌نانو ‏داشته‌اند. ‏

پروفسور کلر آپلت با بررسی طرح‌های داوطلبانه موجود در حوزه فناوری‌نانو،
‏خاطرنشان می‌سازد که این طرح‌ها، اثرات اندکی بر حوزه سیاست‌گذاری
فناوری‌نانو ‏داشته‌اند. این طرح‌ها، رفتار‌ها و فرایندهای مورد انتظار را
نشان می‌دادند و دربرگیرنده ‏استاندارد عملکرد نبودند.
    ‏
در این مقاله ابزارهای داوطلبانه سیاست‌گذاری در حوزه علم و
فناوری‌نانو ارائه ‏شده است. مقاله جدید، توسط پروفسور کلر آپلت از دانشکده
کسب و کار  نُوانسیا در ‏شهر پاریس ارائه شده است. ‏

آپلت
نتیجه‌گیری می‌کند که تنوع طرح‌های داوطلبانه به همراه طرح‌های اجباری ‏در
حوزه علم و فناوری‌نانو، نشان دهنده این است که سیاست‌گذاری فناوری‌نانو،
نیاز ‏به اقدامات جمعی دارد. دولت‌ها برای مدیریت فناوری‌نانو از سه رویکرد
متفاوت ‏استفاده می‌کنند. رویکرد اول، تعدیل و اصلاح مقررات کنونی برای
پوشش تدریجی ‏فناوری‌نانو است. رویکرد دوم، طراحی چارچوب‌های کاملا جدید
قانون‌گذاری در ‏این حوزه است. سرانجام رویکرد آخر، بهبود برنامه‌های
داوطلبانه است.

طرح گزارش‌دهی داوطلبانه نانومواد تولیدی در سپتامبر سال ۲۰۰۶ در انگلستان ‏تدوین شد. این برنامه آزمایشی دو ساله که برای صنعت و سازمان‌های تحقیقاتی ارائه ‏شده بود، برای دولت اطلاعاتی در خصوص شناسایی ریسک‌های بالقوه مواد ‏نانومقیاس مهندسی شده فراهم می‌کرد. هدف این طرح، جمع‌آوری اطلاعات لازم ‏در زمینه انواع نانومواد تولیدی، جهت کمک به سیاست‌گذاری دولت انگلیس در ‏حوزه تحقیقات و تولید محصولات نانو بود.
 ‏
سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا (‏EPA‏) در سال ۲۰۰۸ میلادی «برنامه ‏مدیریت مواد نانومقیاس» (‏NMSP‏) را آغاز نمود. این طرح، تولید یا واردات مواد ‏نانومقیاس مهندسی شده را پوشش می‌‌داد. ‏

کد انجام مسوولانه تحقیقات علم و فناوری‌نانو (‏CoC‏)، توسط کمیسیون اروپا ‏ارائه شد. این طرح با اتکا بر ۷ اصل عمومی خود، به سازمان‌های تحقیقاتی عضو، ‏راهنمای انجام تحقیقات در حوزه فناوری‌نانو ارائه می‌نماید.‏

در سال ۲۰۰۸ میلادی، انجمن سلطنتی انگلیس، کد مسوولانه فناوری‌نانو (‏CoC‏) ‏را برای کسب و کار‌های فعال در حوزه فناوری‌نانو ارائه نمود. این کد با داشتن ۷ ‏اصل، به دنبال ایجاد اجماع در زمینه اقدامات مناسب در حوزه زنجیره ارزش ‏فناوری‌نانو، از تحقیق و توسعه گرفته تا تولید و توزیع بود. ‏

چارچوب ریسک نانو، یکی دیگر از طرح‌های داوطلبانه سیاست‌گذاری حوزه ‏فناوری‌نانو محسوب می‌شود که توسط شرکت دوپونت در سال ۲۰۰۵ میلادی ارائه ‏شد. این طرح برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک‌های بالقوه فناوری‌نانو، بر یک ‏فرایند ۶ مرحله‌ای مبتنی بود. ‏