طرح حمایت گام‌به‌گام از پایان‌نامه‌های دانشجویی فناوری‌نانو

ستاد فناوری نانو در راستای جهت دهی پایان نامه های دانشجویی به سمت حل مسائل صنعتی، طرح « حمایت گام به گام از پایان‌نامه‌های دانشجویی فناوری نانو» را از ابتدای مهر ماه سال جاری اجرا خواهد نمود.
در این طرح، هر پایان نامه دانشجویی مرتبط با فناوری نانو، در سه مولفه‌ی “مسئله محوری”، “کیفیت علمی” و “کیفیت کاربردی” ارزیابی شده، متناسب با امتیاز کسب شده، تا سقف ۱۲۰ میلیون ریال حمایت تشویقی دریافت می کند.

ستاد فناوری نانو در راستای جهت دهی پایان نامه‌های دانشجویی به سمت حل مسائل صنعتی، طرح «حمایت گام به گام از پایان‌نامه‌های دانشجویی فناوری نانو» را از ابتدای مهر ماه سال جاری اجرا خواهد نمود.

ستاد ویژه توسعه فناوری‌ نانو از سال ۱۳۸۳ تاکنون با هدف تشویق و ترغیب محققان به فعالیت در حوزه ‏نانو، از تمامی پایان‌نامه‌های مرتبط با فناوری ‌نانو حمایت کرده است. با گذشت ۸ سال از اجرای این ‏برنامه و مشاهده نتایج مثبت و اثربخش حمایت‌های تشویقی در افزایش اقبال جامعه دانشگاهی به حوزه نانو؛ ستاد ‏نانو در نظر دارد «طرح حمایت گام به گام از پایان‌نامه‌های دانشجویی فناوری نانو» را اجرا نماید.‏

در این طرح، هر پایان نامه دانشجویی مرتبط با فناوری نانو، در سه مولفه‌ی «مسئله محوری»، «کیفیت علمی» و «کیفیت کاربردی» ارزیابی شده و متناسب با امتیاز کسب شده، تا سقف ۱۲۰ میلیون ریال حمایت تشویقی دریافت می‌کند.

شاخص‌های ارزیابی پایان‌نامه‌ها شامل موارد زیر است:

الف– شاخص‌های مسئله محوری

  •    تعریف موضوع پایان نامه در راستای نیاز یک صنعت یا یک شرکت دانش بنیان

ب– شاخص‌های کیفیت علمی

  •   ارائه مطالعه مروری پتنت
  •   پذیرش مقاله ISI
  •   ثبت اختراع

ج– شاخص‌های کیفیت کاربردی

  •   تولید نمونه اولیه
  •   ساخت تجهیزات
  •   پذیرش در یک مرکز رشد و تداوم تحقیقات

متن کامل آیین‌نامه، نحوه محاسبه امتیازها و روند اجرایی این طرح از اینجا قابل دریافت است.

مبالغ تشویقی در طرح جدید بر مبنای زیر تعیین می‌شوند:‏

مرحله اول: برای پروپوزال‌هایی که توسط کمیته علمی ستاد نانو مرتبط با فناوری ‏نانو تشخیص داده شوند، مبلغ ۵ میلیون ریال به دانشجوی کارشناسی ارشد و مبلغ ۱۰ میلیون ‏ریال به دانشجوی دکتری تخصصی (‏PhD‏) پرداخت می‌شود.

مرحله دوم: پس از دفاع از پایان‌نامه، دانشجو به مدت ۲ سال فرصت دارد تا به هر دستاوردی متناسب با شاخص‌ها دست یافت، مستندات مربوطه را ارائه کند و به ازای هر امتیاز، مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ حمایت ‏تشویقی وی افزوده می‌شود.‏

مبلغ حمایت از استاد راهنمای پایان نامه در هر مرحله، ۵۰ درصد مبلغی است که به دانشجو تعلق می‌گیرد.

این طرح از ابتدای مهرماه ۱۳۹۲ آغاز شده و تا ابتدای مهرماه ۱۳۹۴ اجرا خواهد شد. ستاد با دریافت بازخورد مخاطبان و تحلیل نتایج اجرای برنامه، نسبت به رفع مشکلات و ارتقای طرح اقدام خواهد نمود.

گفتنی است تمامی درخواست‌های تشویقی پروپوزال و پایان‌نامه‌های دانشجویی که از اول مهرماه ۱۳۹۲ به ‏ستاد نانو ارسال می‌شوند مشمول این آیین‌نامه می‌شوند و با درخواست‌هایی که قبل از این تاریخ به ستاد فناوری نانو ارسال شوند، مطابق ‏آیین‌نامه قبل عمل می‌شود.‏