در بهار ۹۲ ، ۱۰ محصول گواهی نانومقیاس دریافت کردند

‏۱۰ محصول جدید گواهی نانومقیاس دریافت کردند. بر این اساس از تیرماه ۸۸ تاکنون ۱۲۰ محصول موفق به دریافت تاییدیه نانومقیاس از موسسه خدمات فناوری تا بازار ‏شده‌اند.

‏در جلسه‌ای که در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۹۲ برگزار شد، پرونده ۹ محصول از ۹
شرکت مورد بررسی شورای نانومقیاس قرار گرفت و در پایان جلسه، پس از بررسی
مدارک ‏ارائه شده از سوی شرکت‌ها یک محصول درمقیاس تولید آزمایشگاهی و ۲
محصول در مقیاس تولید صنعتی موفق به دریافت تاییدیه نانومقیاس شدند. در
جلسه‌ ۱۱ ‏اردیبهشت ماه ۹۲ نیز، پرونده ۱۳ محصول از ۱۱ شرکت مورد بررسی
قرار گرفت و یک محصول درمقیاس تولید آزمایشگاهی و ۶ محصول در مقیاس تولید
صنعتی ‏تاییدیه نانومقیاس دریافت کردند. چهار محصول نیز برای
تکمیل مستندات پرونده به شرکت‌ها عودت داده شد.‏

عمده محصولاتی که در این ۲ جلسه مورد تایید نانومقیاس در مقیاس صنعتی قرار گرفتند در حوزه صنایع بهداشتی و رنگ و پلیمر و پتروشیمی بوده‌اند که از آن میان ‏می‌توان به:‏
•    فیلترهای هوای نیروگاهی با فناوری نانو الیاف شرکت تولیدی و صنعتی بهران فیلتر، ‏
•    کلوئید سیلیس ایجاد کننده پوشش آبگریز شرکت شریف نانو پارس، ‏
•    رنگ ترافیکی شرکت ریف ایران، ‏
•    نخ آنتی پلی استر باکتریال شرکت نفیس نخ، ‏
•    پوشش آنتی استاتیک شرکت پیشگامان فناوری آسیا، ‏
•    باند پانسمان آنتی باکتریال شرکت داروسازی عماد، ‏
•    پولیش پایه آب خودرو شرکت آریا نانوطیف، و ‏
•    لایه حاوی نانوالیاف شرکت نانوتارپارک، ‏
‏… اشاره کرد.‏

شایان ذکر است محصولاتی که برای تکمیل مدارک به شرکت‌ها عودت داده می‌شوند، پس از ارائه مدارک جدید مجددا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.‏

از تیرماه ۸۸ تاکنون ۱۲۰ محصول موفق به دریافت تاییدیه نانومقیاس از موسسه
خدمات فناوری تا بازار ‏شده‌اند. از این میان ۸۳ محصول در مقیاس آزمایشگاهی
و ۳۷ محصول در مقیاس صنعتی گواهی نانومقیاس دریافت کردند و ۳ محصول
وارداتی نیز مورد تایید شورای ‏نانومقیاس قرار گرفته است.‏

مواردی که در اعطای تاییدیه نانومقیاس مورد بررسی قرار می‌گیرند به طوری کلی به بررسی ابعاد ذرات و مقیاس نانویی ماده برمی‌گردند و مواردی از جمله کیفیت و ‏خواص محصول را دربر نمی‌گیرند. گفتنی شورای راهبری ستاد نانو در حال تدوین سند راهبردی استانداردی با نام نانونماد است که پس از تنظیم سند آن، بصورت استاندارد ‏ملی محصولات فناوری نانو مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در سند نانونماد کلیه نکات مورد نیاز برای تایید کیفیت یک محصول درنظر گرفته خواهد شد.‏