برگزاری نشست تخصصی نانولوله‌های کربنی با حضور صاحبنظران

نشست تخصصی نانولوله‌های کربنی با حضور جمعی از پژوهشگران و اساتید برتر این حوزه در محل ستاد نانو برگزار شد. ‏

نخستین نشست از سلسله جلسات تخصصی کارگروه ‏توسعه فناوری با موضوع نانولوله‌های کربنی، در تاریخ ‏شنبه ۱۵ تیرماه، با حضور جمعی از پژوهشگران و اساتید برتر این حوزه در محل ستاد نانو برگزار شد.
 ‏
در این جلسه پس از آنکه محققان حاضر به ارائه دستاوردهای پژوهشی خود با رویکرد تجاری‌سازی و ‏معرفی توانمندی‌های بالقوه پژوهشی قابل ارائه خود پرداختند، نشست هم‌اندیشی میان صاحبنظران این حوزه برگزار شد و حاضران پیرامون ‏رصد پژوهش در موضوع نانولوله‌های کربنی، روش‌های پیشبرد پژوهش، هم‌افزایی و تولید دانش انباشته، ‏موانع و چالش‌های موجود در مسیر تجاری‌سازی و تحقق اهداف فناورانه و نیز بررسی روش‌های نزدیک کردن ‏خروجی پژوهش به دستیابی به یک محصول تجاری، به بحث و تبادل نظر پرداختند.‏

شایان ذکر است کارگروه توسعه فناوری ستاد نانو در نظر دارد مجموعه نشست‌های
تخصصی را در حوزه ‏اولویت‌‌های ستاد نانو‌، در راستای تحقق اهداف برنامه
‏پنجم سند توسعه فناوری نانو مبنی بر تحقیقات هدفمند برای دستیابی به
فناوری‌های کلیدی، برگزار نماید. نشست فوق نخستین جلسه از این سلسله‌
نشست‌ها محسوب می‌شود.‏

از جمله اهداف برگزاری این نشست‌ها می‌توان به زمینه‌سازی برای جهت‌دهی
تحقیقات کاربردی در راستای ‏نیازها و اولویت‌های کشور، تشکیل شبکه‌های
سرآمدی با هدف ایجاد فناوری، بررسی تجاری‌سازی ‏خروجی‌های پژوهش در این
حوزه و ارائه مکانیزم‌های توسعه‌ای، اشاره کرد.