گزارش پیشرفت برنامه‌عملیاتی فناوری‌نانو در اتریش

زمانی که دولت فدرال اتریش در دوم ماه مارس سال ۲۰۱۰ میلادی برنامه عملیاتی ‏فناوری‌نانوی خود را پذیرفت، با ارائه یک دستور کار مشخص برای اجرای آن، ‏دست‌اندرکاران آن را ملزم نمود تا در پایان سال ۲۰۱۲ میلادی گزارش پیشرفت این برنامه ‏را ارائه نمایند. ‏

زمانی که دولت فدرال اتریش در دوم ماه مارس سال ۲۰۱۰ میلادی برنامه عملیاتی ‏فناوری‌نانوی خود را پذیرفت، با ارائه یک دستور کار مشخص برای اجرای آن، ‏دست‌اندرکاران آن را ملزم نمود تا در پایان سال ۲۰۱۲ میلادی گزارش پیشرفت این برنامه ‏را ارائه نمایند. ‏

کشور اتریش در «راهبرد فناوری و نوآوری خود» (راهبرد ‏FTI‏) که در هشتم ماه ‏مارس ۲۰۱۱ آن را پذیرفت، متعهد به توسعه فناوری‌نانو در این کشور شد. برنامه عملیاتی ‏فناوری‌نانوی اتریش، با اقدامات مختلف، ابزار مناسبی برای استفاده از این فناوری در ‏اتریش محسوب می‌شود.‏

یکی از عوامل اصلی موفقیت برنامه عملیاتی فناوری‌نانوی اتریش، همکاری ‏بین‌رشته‌ای در بین سازمان‌ها و بخش‌های مختلف این کشور است. بیش از ۲۰ سازمان ‏مختلف در اجرای این برنامه عملیاتی مشارکت دارند. تلاش‌های مشترک گسترده، به طور ‏قابل توجهی اجرای هدفمند و بهینه‌سازی استفاده از منابع را تضمین می‌کند.‏

یکی از جنبه‌های کلیدی برنامه عملیاتی فناوری‌نانو در این کشور، تقویت ارتباطات و ‏انتشار اطلاعات در بین گروه‌های هدف خاص به ویژه مردم علاقمند است. با توسعه و ‏طراحی یک سایت اطلاع‌رسانی برای فناوری‌نانو، مردم توانسته‌اند به اطلاعاتی در ‏خصوص اصول، فرصت‌ها و ریسک‌های فناوری‌نانو دست یابند.‏

یکی از اهداف اولیه برنامه مذکور، مشارکت مردم در فرایند تدوین و اجرای برنامه ‏عملیاتی فناوری‌نانو است. در این راستا، در پاییز سال ۲۰۰۹ میلادی، پیش‌نویس این برنامه ‏برای کسب نظر مردم از طریق اینترنت در دسترس آنها قرار گرفت. ‏

مطالعات نشان می دهد که شاخص مطلوبیت (‏utility factor‏)، نقش مهمی در ‏مقبولیت عمومی فناوری‌نانو ایفا می‌کند. همچنین شاخص مطلوبیت در حوزه بازار نیز ‏نقش مهمی دارد. ‏در اختیار داشتن پرسنل ماهر، در ایفای نقش کشور اتریش به عنوان مرکز نوآوری، ‏بسیار حایز اهمیت است.  ‏

متن کامل این گزارش به طور رایگان از اینجا قابل دریافت است. ‏